„Na přelomu roku se sice situace uklidnila, ale s příchodem jara sem kamiony opět najíždí v hojném počtu. Nevím, zda se vyměnili řidiči. Když projíždí stavbou, ničí osazené obruby, ohýbají vodovodní uzávěry, je to velký problém,“ stěžuje si Jan Polák, starosta Jesenice.

V nedávné době dokonce nákladní vůz uvízl na železničním přejezdu a vyprošťovali jej hasiči. „Jediné štěstí bylo, že se to stalo večer, kdy jezdí méně spojů. Mohlo dojít i k neštěstí,“ pronesl Polák.

close Deník na návštěvě. info Zdroj: DENÍK zoom_in Deník na návštěvě.

Kamiony s těžkým nákladem navíc projíždějí úzkými místními komunikacemi, které nejsou na těžkotonážní dopravu koncipovány. Vedení města je proto nechá osadit zábranami, aby po nich projelo pouze osobní auto. „Ještě se to snažíme technicky doladit. Buď tam necháme umístit palety s dlažbou nebo betonová svodidla, aby omezovala šíři průjezdu. U fotbalového hřiště, kde je provizorní objížďka, už jsme umístili palety se starou dlažbou a hodně nám to pomohlo,“ kvituje jesenický starosta.

Opravovat se budou i objízdné trasy

Zhotovitel stavby, jehož smluvním partnerem je Ředitelství silnic a dálnic, v současné době pracuje na podkladních vrstvách v úsecích od ulice 5. května k železničnímu přejezdu a mezi náměstím a Krtskou ulicí. Živičné vrstvy by zde měly být položeny do poloviny dubna, pravděpodobně i z finální obrusnou vrstvou. Hotové už je veřejné osvětlení a v současné době se staví také chodníky.

Mezi náměstím a jižním okrajem Jesenice vzniknou tři autobusové zálivy, dva přímo na náměstí, jeden u železničního přejezdu. Čtvrtý na opačné straně vozovky se vyhotoví dodatečně v příštím či následujícím roce.

„Ředitelství silnic a dálnic obdrželo od ČEZu zaměření, kde nebylo značeno vedení vysokého napětí, avšak vedou tam kabely. Bude se to tedy řešit samostatně jako přeložka a do té doby budou autobusy stát na silnici,“ přiblížil starosta.

Jesenice ovšem bude pro ostatní tranzit neprůjezdná až do konce srpna, neboť se začne pracovat na úsek mezi ulicemi 5. května a Krtskou. „Úseky se otevřou pouze pro místní občany případně pro lidi, kteří dojíždí z okolních obcí za prací,“ konstatoval Polák.

Dodavatel a ŘSD rovněž přislíbily odstranění škod, které vznikly v důsledku staveniště a vlivem neukázněných řidičů, proto bude opraven nejen samotný průtah městem, ale i objízdné trasy.