Městu byla do konce června, kdy měly zájemci zasílat nabídky, přeložena pouze jediná, a to za cenu dva miliony 405 tisíc korun. O využití areálu měli ovšem zájem také rakovničtí skauti. Ti chtěli pozemek obhospodařovat a v budoucnu zde vytvořit podle projektu Hnízdo zázemí nejen pro skauty, ale i další zájmové organizace, které by tu pod záštitou skautů mohly fungovat.

„Pozemek má velký potenciál, může být základnou pro výlety k Bartoni a do Křivoklátských lesů. Nejprve bychom udělali základní hygienické zázemí a pozemek udržovali. Do budoucna by zde vzniklo trvalé skautské centrum, mohly by se zde pořádat meziměstské tábory, semináře, sportovní aktivity apod. Vše na stejném půdorysu, na jakém je současný objekt,“ nastínil jeden z vedoucích skautů Jiří Kotouč s tím, že na takové objekty existují různé dotace či dárcovské projekty. „Podobným způsobem vzniklo například skautské středisko v Chotěboři - za sedm milionů,“ poukázal Kotouč.

Se záměrem ponechat areál městu, které by ho pronajímalo, souhlasili i někteří zastupitelé, jako například Stanislav Vaic či Jan Mudra. „Místo by mohlo mít nesporný společenský přínos a bylo by v majetku města. Měl by se zde vyjednat dlouhodobý pronájem a mohly by zde být i další organizace. Lokalita je ideální pro příměstské tábory, víkendové akce, má velmi dobrou polohu, v blízkosti je pramen vody,“ uvedl důvody proti prodeji Jan Mudra.

Další zastupitel, Petr Svoboda, poukázal na další, podle něj zbytečný prodej městského pozemku, a sice v blízkosti Kulturního centra.

Starosta města Luděk Štíbr ovšem připomněl, že celý objekt se rada města snaží prodat opakovaně již od roku 2015 a zatím se našel jen jediný zájemce, který předložil konkrétní nabídku. „Byli jsme popotahováni místním tiskem, že neumíme hospodařit a když už chceme nějaký majetek zpeněžit, nastává problém. Pro město by pronajímání znamenalo velké investice, aby se objekt dal do pořádku,“ upozornil Štíbr.

S prodejem souhlasil například i radní Ivo Trešl, který skatům také zprostředkoval klubovnu v areálu bývalého dětského oddělení v Masarykově nemocnici. „Skauti si prostory opravují svépomocí, shánějí různé sponzory na opravy a jsem trochu skeptik, že by byli schopni dát peníze na obnovu tohoto objektu. Pro město je to zbytný pozemek a z výnosu se může starat o jiné nemovitosti v majetku města,“ uvedl Trešl.

Ač poměr hlasování nebyl úplně jednoznačný – 11 zastupitelů bylo pro prodej, čtyři proti a tři se zdrželi hlasování. Nový majitel Pavel Klátil plánuje v objektu vybudovat sportovně-kulturní zařízení, které má v blízkosti cyklotrasy sloužit široké veřejnosti.