Každý měsíc je proto na nástěnce v budově rakovnické sokolovny a na jejích webových i facebookových stránkách vyvěšena jedna soutěžní otázka. Soutěžní kolo je uzavřeno vždy k 25. dni daného měsíce.

Soutěživé typy ale nemusí čekat až do května. Jednou za dva měsíce se ze správných odpovědí losují dva výherci, pro které jsou připraveny drobné dárky. Celkový vítěz pak vzejde ze všech zúčastněných. Správné odpovědi se spolu se jménem a věkem vhazují do označené schránky umístěné přímo v sokolovně. 

A jak zní aktuální soutěžní otázka pro měsíc prosinec? Pořadatelé soutěže chtějí od dětí znát rok, ve kterém roce byla založena Česká obec sokolská. Víte? Tak zkuste své štěstí!

Hasiči zachránili téměř dvoumetrového leguána Oscara.
Trosečníkovi hasiči pohlídali majetek i sušili prádlo
Krakonoš.
Děti rozhodly: Která pohádková bytost by měla vládnout české zemi?