Obě zařízení hospic i sanatorium budou zasazeny v parkové zeleni.


Právě za účelem realizace tohoto projektu zakoupilo společenství z vlastních soukromých peněz v září roku 2004 budovu hostince, která byla už deset let zcela nefunkční. Zprovozněna by zde měla být kuchyň, společenský sál, byty pro zaměstnance, sklady, kancelář a kotelna. „Manipulační prostory kuchyně a také kotelnu jsme museli řešit přístavbou ke stávajícímu objektu. Rekonstrukci provádíme po zaměstnání ve svém volném čase a převážně z vlastních finančních zdrojů lidí, kteří se na renovaci objektu podílejí,“ zdůraznila Lenka Petříčková.

Prostory společenského sálu by měly být nabídnuty státním a nestátním organizacím i jednotlivcům k pořádání různých akcí jako jsou semináře, přednášky, školení či rodinné oslavy. „Zisk z uvedených akcí bude finanční podporou našeho společenství k výstavbě sanatoria pro nemocné Alzheimerovou chorobou a hospice. Naše další úsilí směřuje k zajištění rozvozu dietetických jídel zejména pro zdravotně postižené a staré občany do okolních obcí, k čemuž potřebujeme pořídit dodávkový automobil. Rádi bychom také zprovoznili půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek, která je nedílnou součástí hospice,“ upozornila Lenka Petříčková.

Ve společenském sále budou pořádány také vzdělávací a prezentační přednášky na podporu výstavby hospice, například ke Světovému dni hospiců, který letos připadá na sobotu 6. října. „Záštitu nad naším prvním dnem hospice převzal senátor Miloslav Pelc,“ doplnila Lenka Petříčková.
Celý investiční záměr je rozdělen do tří etap. V první etapě by mělo být zprovozněno zázemí hospice a sanatoria, ve druhé etapě přijde na řadu výstavba sanatoria sv. Kryštofa a sv. Josefa pro nemocné Alzheimerovou chorobou a ve třetí etapě pak výstavba hospice sv. Antonína a sv. Terezky.
Hospic bude mít 32 jednolůžkových pokojů s možností přistýlky pro doprovázející osobu. „Počítáme také s byty pro zaměstnance, kteří budou dojíždět z větší dálky a s osmi lůžky pro stážisty a dobrovolníky pro práci v hospici,“ popisovala Lenka Petříčková.

Při předběžném rozpočtu výstavby 86,5 milionu korun je počítáno s finančním krytím z více zdrojů, a to Ministerstva zdravotnictví, Středočeského kraje, grantů a darů od sponzorů. Pro sanatorium je počítáno se 47 klienty. Většina z nich bude umístěna ve dvoulůžkových pokojích. Předpokládané náklady na výstavbu jsou 70,5 milionu korun. Budova sanatoria bude zasazena do parkové zeleně s vodními plochami. Je počítáno i s vytvořením menšího hospodářství jako dalším prvkem terapie.

Středočeský kraj potřebuje vzhledem k počtu svých obyvatel celkem 4 hospice. V září 2006 začaly výkopové práce výstavby hospice v Čerčanech. Hospic ve Velké Chmelištné by byl tedy druhým hospicem v kraji. „Komplexní hospicová péče je přínosem pro celou společnost a my se snažíme svým dílem přispět ke zkvalitnění života těch spoluobčanů, kteří to nejvíce potřebují,“ uzavřela Lenka Petříčková. V zítřejším vydání Rakovnického deníku naleznete úplný program akce s názvem 1. den hospice sv. Antonína a sv. Terezky, který se koná 6. října ve Velké Chmelištné od 10 hodin od rána.