Nejvíce se shání dělnické profese. Pro středoškoláky je 61 volných míst. Pro vysokoškoláky 30. Tato nová místa byla zadána do databáze úřadu práce v minulém týdnu, takže jsou zcela aktuální. To, že přibývají pracovní místa, dokazují i čísla. Ke konci června rakovnický úřad práce evidoval 421 volných míst, na konci července 468.

Situaci na začátku srpna přiblížila Jitka Lužná, poradce pro volbu povolání: „K pátému srpnu máme v nabídce 529 volných míst. Shání se nejvíce soustružníci, svářeči, číšníci, kuchaři, řidiči skupiny C." Přitom volných pracovních míst může být i více. Firmy totiž dnes nemají povinnost volná místa na ÚP hlásit.

Příznivou situaci na Rakovnicku dokazují procenta nezaměstnaných. Na konci července dosáhla celkem 5,8 procenta. Z toho bylo 6,9 procenta žen a 4,8 procenta mužů. Ve Středočeském kraji byla čísla o něco nižší. Celková nezaměstnanost dosáhla pět a půl procenta, z toho 6,1 procenta žen a 4,9 procenta mužů. Ale oproti celé republice je procento nižší.

V ČR podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 6,3 procenta. Na druhou stranu rovněž roste počet pracovních míst.
Kromě nárůstu pracovních míst na Rakovnicku klesl také počet neumístěných uchazečů. K tomu by měl napomoci i program pro uchazeče organizovaný během prázdninových měsíců.

Například zpracování a tvorba životopisu, rekvalifikace, příprava na přijímací pohovor nebo Word pro úplné začátečníky.

„Velmi se nám daří tzv. středeční akce. Jedná se o nabídku volných pracovních míst v rámci regionu i mimo region. Do zasedací místnosti úřadu práce přichází zhruba pětadvacet lidí. Účastní se a nabídku předávají zaměstnanci ÚP, ale i přímo zaměstnavatelé," vysvětlila ředitelka ÚP v Rakovníku Jitka Ledvinová.

Lidé mohou přijít na každou akci dobrovolně bez objednaní ráno v osm hodin. Dále zprostředkovatelky mají vytipované určité uchazeče a doporučí jim, aby se zúčastnili. Jedná se zejména o středeční akce. Mohou to být dlouhodobě nezaměstnaní i ti, kteří jsou na ÚP teprve týden. Povinné to není.

„U dlouhodobě nezaměstnaných je důležité, aby byli aktivní a zúčastňovali se schůzek. Oni jsou pak demotivovaní a takzvaně nám usínají, rezignují na svoji situaci," uvedla Kateřina Černá, poradce pro změnu povolání.
Odezva na to, že lidé našli práci díky účasti na různých motivačních akcích a schůzkách, podle Kateřiny Černé je. „Mohlo by to být lepší. Ale když se vám lidé přijdou pochlubit, že práci našli, je to hezká satisfakce. Někdy se to dozvíme náhodou. Při některých akcích se scházíme s uchazeči i vícekrát, takže je známe a snáze se o tom, že mají práci, dozvíme. Opravdu s lidmi pracujeme, motivujeme je, aby se zamýšleli sami nad sebou," dodala Černá.

Podle zkušeností pracovnic ÚP jsou lidé nejprve skeptičtí, ale při dlouhodobější spolupráci zjistí, že jim chtějí pomoci. Někdy se tu vytvoří skupinka, která spolu dobře spolupracuje. Lidé si předávají informace. Vzniká dokonce i kamarádství. Vždy je třeba přemýšlet a zkusit, zda ÚP může být v něčem nápomocný, ne vše rovnou vzdát. Naopak jsou ale lidé, kteří systém zneužívají.
Na jedné ze schůzek se uchazeči dozvěděli například, jak vyhledávat pracovní příležitosti zejména na internetu i v zahraničí, jak napsat životopis, jak se připravit na vstupní pohovor se zaměstnavatelem. Pokud uchazeč nemá k internetu přístup, jsou mu k dispozici počítače v zasedací místnosti úřadu práce. Jejich jednoduchou obsluhu může zvládnout na jedné ze schůzek na úřadu práce. Při hledání práce je přístup k internetu důležitý. Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí s nabídkami volných míst poskytuje samotný úřad práce. Uchazeči na nich najdou nabídky i mimo rakovnický region, které nevisí na nástěnce v prostorách úřadu práce.

Při delší době evidence na ÚP pomalu klesají nároky na plné zaměstnání. Zprostředkovatel tak může uchazeči nabídnout práci neodpovídající plně jeho profesi či vzdělání nebo tu, která není na plný pracovní úvazek. Další možností je právě nekolidující zaměstnání. Při tom výdělek nesmí přesáhnout čtyři tisíce šest set korun, to je polovina minimální mzdy.

„Je to vlastně podaná ruka uchazečům, aby při dlouhodobé evidenci na ÚP měli alespoň nějaký příjem. Působí to vlastně i jako prevence proti zaměstnávání na černo," uvedla Kateřina Černá. Výhodou je uzavřít dohodu o pracovní činnosti. Pokud je při ní výdělek vyšší než dva a půl tisíce, započítává se do nároku na starobní důchod.

Dalším řešením, jak najít práci, je rekvalifikace nebo její doplnění. ÚP nabízí dvě: rekvalifikace podporované ÚP nebo rekvalifikace zvolené. Obě hradí ÚP. U první rekvalifikace vzniká nárok na podporu, u zvolených ne.