Tento neobvykle jasný, zářící bod upoutá svým jasem pozornost většiny lidí a tak se každý jistě zeptá, co je to za objekt? Odpověď je jednoduchá - je to Venuše, jedna z nejvýraznějších planet, které můžeme na pozemské obloze spatřit. Kdo sleduje naše hvězdné toulání, určitě ví, že nás v první polovině letošního roku doprovázela na večerní obloze. Zářila jako Večernice vysoko na večerní obloze, nad západním obzorem. V polovině srpna prošla na obloze kolem Slunce, aby se koncem srpna objevila jako Jitřenka zdobící ranní oblohu. V letošním roce nastávají unikátní podmínky pro její sledování. Další takovou možnost budeme mít až za osm let, v roce 2015.
Jaká je viditelnost planety letošním roce?
Jak jsem se již zmínila, podmínky viditelnosti planety jsou v letošním roce opravdu vynikající. Od začátku roku do poloviny července jsme mohli spatřit Venuši jako Večernici. Pak nám v srpnu na krátkou dobu zmizela v záři Sluce. Přešla na druhou stranu Slunce z pohledu ze Země (nejblíže Zemi byla 18. 8.) a koncem srpna se objevila jako Jitřenka na ranní obloze. Ozdobou ranní oblohy bude Venuše až do konce letošního roku.
Pokud navštívíte některou z blízkých hvězdáren, můžete ji pozorovat dalekohledem i na denním nebi. Jasnost planety je tak velká, že je viditelná i za denního světla pouhým okem, ale je velký problém ji na modrém přezářeném nebi najít.
Venuše se k nám ze všech planet přibližuje sice na nejmenší možnou vzdálenost, ale bohužel přes její neprůhlednou a hustou atmosféru nespatříme žádné detaily jejího povrchu. Ve viditelném světle sledujeme pouze horní vrstvy atmosféry, které odrážejí sluneční světlo. Proto Venuši spatříme v dalekohledu jako jasný kotouček bez detailů, u kterého můžeme pozorovat fáze podobné měsíčním. Ze Země je zajímavé sledovat pomocí dalekohledu, jak Venuše na své cestě kolem Slunce mění svou fázi a také úhlovou velikost. Když je od Země nejdál (až 260 milionů km), pozorujeme ji v podobě úplňku a kotouček má úhlový průměr kolem deseti obloukových vteřin. V tomto období pozorujeme celou její osvětlenou polokouli a planeta se vůči Zemi nalézá za Sluncem. Na své dráze putuje kolem naší nejbližší hvězdy a pomalu se přibližuje k Zemi. Její fáze se zmenšuje, ale její průměr kotoučku roste až na jednu úhlovou minutu. Když je Zemi nejblíže, její fáze je blízká fázi nov, v prostoru je mezi Zemí a Sluncem. Je k nám přivrácena její neosvětlená polokoule a tudíž ji nevidíme. V průběhu letošního roku dosáhla planeta nejmenší vzdálenosti od Země – 18. srpna v 11 h a to 0,28816 AU (astronomické jednotky), tedy 43 108 100 km.
Jaká bude viditelnost Venuše v říjnu?
Koncem září a začátkem října planeta Venuše dosahuje největšího jasu (-4,5 mag). Najdeme jí na ranní obloze v souhvězdí Lva. Nad východní obzor se vyhoupne kolem půl čtvrté ráno. Přibližně kolem půl šesté hodiny ranní ji nalezneme již poměrně vysoko nad východním obzorem. 28. října dosáhne největší elongace (obloukové vzdálenosti), 46°28´ západně od Slunce. Planetu je možno jednoduše spatřit pouhým okem až do východu Slunce. Pokud budeme vědět v jaké vzdálenosti od Slunce ji hledat, lze ji spatřit i za jasného dne.
Zajímavá seskupení na obloze s planetou Venuší


7. října
Na ranní obloze najdete poblíž sebe Měsíc, Venuši, Saturn a hvězdu Regulus /nejjasnější hvězda ze souhvězdí Lva/ - nastávají konjunkce uvedených objektů. Zatímco Regulus bude mírně nalevo přímo pod měsíčním srpkem, Venuše bude o něco dále napravo od Měsíce. Saturn bude ze všech jmenovaných objektů nejníže nad obzorem nalevo od Měsíce.
12. října
Na ranní obloze bude Venuše v těsné blízkosti hvězdy Regulus a planety Saturn (Saturn nalevo od Venuše, Regulus přímo nad Venuší).
15. října
Ráno dojde ke konjunkci Venuše s planetou Saturn, jasnější Venuše bude o něco blíže obzoru, slabší Saturn pak nalevo od Venuše (vzdálenost Venuše od Saturnu necelé tři stupně).
28. října
Venuše je v největší západní elongaci (jak jsem uvedla výše), naleznete ji na pravé straně od Slunce a její kotouček má v dalekohledu tvar písmene C.
Přeji všem krásné zážitky s hvězdnou oblohou a stále jasnou oblohu.