Pokračování smutného sporu Ekvita Euro a Obce Karlova Ves bylo odsunuto až na konec měsíce června.

„Dostali jsme se do situace, kdy už scházely finance na základní chod obce. Během zasedání zastupitelstva mi bylo řečeno, že když už jsem si situaci sám zavinil, tak ať ji dám zase já sám do pořádku. To, že jsem kontaktoval Ekvitu Euro jsem považoval za nejjednoduší řešení nastalé situace,“ četla mimo jiné z protokolu předsedkyně senátu JUDr. Jaroslava Lajpertová.

Bývalý starosta Luboš Šípek zastavil za poslední dva roky svého působení obecní majetek a měl obci, jejíž roční rozpočet činí 800 tisíc korun, vytvořit dluhy, které dosahují částky osmi miliónů korun. Společnost Ekvita Euro podala žalobu o povolení prodeje zastaveného majetku.
„Zástavní smlouvy jsou dle mého názoru od samého počátku neplatné, protože nebyly schváleny zastupitelstvem obce,“ uvedl právní zástupce obce Alexej Hájek. To, že se navíc jedná o falzum, potvrdil policii i sám Luboš Šípek. „ Inkriminované usnesení zastupitelstva jsem napsal v počítači a přidal větu, že zastupitelstvo schvaluje možnost získání financí i z nebankovních zdrojů s možností zástavy obecního majetku. Členové zastupitelstva pak zápis i s tímto dodatkem podepsali, aniž by jej četli,“ četla dále v soudní síni Jaroslava Lajpertová. Další soudní jednání bylo odročeno na 27. června. Více najdete na straně 9 dnešního vydání.