„Tato výstava vzešla z iniciativy sochaře Vládi Janoucha, který do Bechyně pravidelně jezdí a dal mi na pana Olivu kontakt. Protože jsem několikrát zavadil o jeho pokusy, říkal jsem si, že by bylo zajímavé je nabídnout také rakovnickému divákovi. Umění je totiž v umění méně a méně,“ pronesl ředitel Rabasovy galerie Václav Zoubek.

Materiálově se autor pohybuje v klasicky širých vodách keramiky, porcelánu nebo drobných kovových odlitků. Dokonalost zpracování vystavených artefaktů prozrazuje, že pod suverénním a zdánlivě jednoduchým tvarovým projevem je schován kus neobyčejně poctivého řemesla.

Sám autor přiznal, že výrobkům z keramiky se věnuje již padesát let. „Myslím, že forma a obsah má být v jednotě, ale dnes mám ze současného projevu pocit, že obsah pomalu začíná nad formou vítězit. Já konkrétně chci dělat věci jasně, zřetelně, s citem a zábavně. Když je budete mít doma, rádi na ně pohlédnete a sáhnete si na ně. A zjistíte, jak jsou vlastně dělané,“ uvedl Miroslav Oliva, rodák z Prahy, který vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Bechyni, ale také Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.