Stavbu potřebují obce stihnout nejlépe do roku 2O2O, protože do té doby jsou poskytovány dotace EU. Postavit kanalizaci s čističkou odpadních vod stojí několik desítek milionů korun. To by znamenalo, zvláště pro malé obce, dluh na desítky let, často bez možnosti zajištění chodu vesnice.

V Mutějovicích připravují výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod už od roku 2013. Je hotové územní řízení. To šlo rychle, protože se rozhodovalo jen o umístění staveb na pozemcích. Od začátku tohoto roku zastupitelé pracují na stavebním povolení, kdy musí jednat s jednotlivými vlastníky parcel o umístění přípojek, aby bylo jasné, kde se přesně bude kopat.

Také čtěte: V malých obcích si lidé nemají kde nakoupit

„Chceme začít stavět co nejdříve, abychom to stihli kvůli dotacím," řekl starosta Martin Pinka.

Napojeny na kanalizaci budou celé Mutějovice. V lokalitách Perun, K Nádraží a obci Lhota pod Džbánem se se společnou kanalizací a čistírnou nepočítá ani v územním plánu, protože jsou to moc malá místa. U nemovitostí by zde měla být výhledově soustava domovních čistíren.

Podle prvotního odhadu by kanalizace v Mutějovicích měla stát zhruba sedmdesát až osmdesát milionů korun. Po podrobnější studii od je předběžná cena mezi čtyřiceti až padesáti miliony korun. „Pokud bychom si vzali úvěr na celou stavbu, znamená to pro naši obec závazek na desítky let. Požádáme tedy o dlouhodobý úvěr a budeme se snažit využít dotaci z EU," řekl starosta Pinka.

S novou kanalizací si oddechnou obyvatelé, kteří doposud vyváželi jímky. Z Mutějovic a okolí se vozí fekálie až na čistírnu do Rakovníka, to je jedna cesta bezmála patnáct, z Lhoty pod Džbánem devatenáct kilometrů. „Když se spočítá cesta a stočné, vychází vysoká částka, která se nedá s vodným a stočným v Rakovníku vůbec srovnávat," podotkl Pinka.

Nepřehlédněte: Zákazníci čekají s pojízdnou prodejnou na lahůdky, ale i na to, aby si popovídal

Čistírna by měla být spádová i svozová, takže se tam budou moci vozit fekálie z okolí. „Pokud pořídíme vlastní techniku, vyvezeme odpad z okolních lokalit za rozumnou cenu," dodal Pinka. Čistírna bude stát směrem na Nesuchyni, poblíž bývalé tlakové stanice na vodovod, kde je nejnižší bod. V obci ještě budou dvě tlakové stanice.