Řevničovský starosta Dominik Petráček připomněl, že při představení záměru zástupci společnosti se Řevničovští dozvěděli, že než firma začne s projektovou přípravou, osloví obec a vlastníka pozemku, zda jsou záměru nakloněni.

„Projekt totiž stojí dost peněz, navíc je nutné i posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Jak jsem se dozvěděl i na kraji, záměr stavby větrných elektráren řeší ve Středočeském kraji nyní další dvě obce. Většinou je zkušenost taková, že po veřejném projednání následuje odpor lidí a zastupitelstva to zamítnou. To sice není stoprocentní záruka, že do toho firma nepůjde, ale spíš se jí vyplatí jít do projektu tam, kde je mu obec nakloněna, což znamená příznivější podmínky,“ vysvětlil Petráček.

Česká republika se navíc před časem zavázala k podpoře obnovitelných zdrojů energie, a dá se tak očekávat zjednodušení a zrychlení procesu povolování výstavby větrných elektráren.

Větrná elektrárna o jedné turbíně vysoká 166 metrů s lopatkami dlouhými 80 metrů by mohla vzniknout pod kopcem Louštín ve směru na Krušovice. Předpokládané náklady jsou 200 milionů korun.

Milion hned a pak stovky tisíc ročně

Obec by získala za podporu záměru jednorázově jeden milion korun jako finanční kompenzaci. Každý rok by pak obdržela 720 tisíc korun (plus částku odpovídající inflaci) po dobu nejméně 25 let.

Na začátku letošního léta proběhlo v Řevničově veřejné projednání záměru se zástupcem firmy meridian Nová energie. Následně obec připravila anketu, ve které mají místní až do konce srpna možnost vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas.

„Sepsali jsme argumenty pro, jako je nabízená finanční kompenzace a podpora energie z obnovitelných zdrojů. Také ale argumenty proti, jako je narušení krajinného rázu, hluk, možný dopad na ceny nemovitostí. V tuto chvíli to odhaduji tak, že záměr nezíská dostatečnou podporu místních,“ poznamenal starosta.

Proti větrné elektrárně se postavil i myslivecký spolek Bažantnice. Ve svém dopisu myslivci upozornili na to, že jejich povinností je pečovat o volně žijící živočichy a jejich životní prostředí - v lokalitě mezi Louštínem a úpatím Džbánu je přitom přirozený migrační koridor ptactva, například jeřába popelavého, mnoha dravců a dalších ohrožených druhů ptáků.

Ohrožené druhy živočichů v lokalitě 

„Umístění větrné elektrárny v lokalitě V Jezírkách se nám jeví jako nevhodné, neboť zde působí silně ohrožený luňák červený, chřástal polní, hnízdí čejka popelavá, jsou zde chránění obojživelníci a také prameniště Louštínského potoka je úkrytem mnoha živočichů,“ stojí mimo jiné v prohlášení spolku. Podle myslivců by byl větrnou elektrárnou výrazně ovlivněn krajinný ráz, což si myslí i řada občanů.

Po veřejném projednání záměru navíc došlo k iniciativě několika občanů včetně jednoho zastupitele, kteří vytvořili nesouhlasnou petici. Už pod ní jsou stovky podpisů, jak místních, tak občanů okolních obcí a vlastníků nemovitostí v katastrálním území Řevničova.

„Jakmile nám bude petice předložena, určitě ji vyhodnotíme a předložíme všem zastupitelům jako jeden z podkladů pro rozhodnutí. Vnímám to tak, že je na občanech, zda elektrárnu u Řevničova chtějí, či nikoli. Aby měli dostatek informací, snažíme se formulovat z dostupných zdrojů argumenty pro i proti. Zveřejnil jsem také vyjádření, že některé informace, které tu kolovaly, nebyly pravdivé, například že elektrárna ovlivňuje mikroklima nebo že jsou na lopatkách letecké reflektory,“ dodal Petráček.

Veřejné zasedání zastupitelstva, kde jedním z bodů programů bude právě souhlas nebo odmítnutí podpory záměru, se má konat 11. září.

Redakce Deníku oslovila i firmu meridian Nová energie, ta ale možnosti vyjádřit se nevyužila.