Obec už dříve uspořádala anketu, v ní většina místních byla proti záměru. Nesouhlas vyjádřilo přes 400 místních i v petici, dohromady ji podepsalo více než 800 lidí, například z okolních obcí. Obávají se narušení krajinného rázu či hluku. Společnost se v minulosti vyjádřila, že pokud záměr obec nepodpoří, v další přípravě investice pokračovat nebude. Vedení obce prověří i možnosti regulace podobných záměrů v územním plánu, řekl na pondělním jednání zastupitelstva starosta Řevničova Dominik Petráček (Mladí pro Řevničov).

Zástupci obce mohou podat například nesouhlasné stanovisko v případném posudku vlivu záměru na životní prostředí i územním a stavebním řízení. „Za obec jsme připravení tlumočit to, že obec s tím nesouhlasí,“ uvedl Petráček. Se záměrem nesouhlasí ani zastupitelé sousedních Krušovic. „My jako zastupitelstvo jsme na minulém zasedání přijali stanovisko, že nesouhlasíme a nebudeme to podporovat,“ řekla starostka Krušovic Markéta Fröhlichová (za STAN). Obec podle ní ani nikdo oficiálně o možné stavbě neinformoval.

Větrná elektrárna by podle záměru měla stát pod Louštínem směrem ke Krušovicím, přibližně kilometr od nejbližšího domu. Investoři obci navrhli kompenzaci milion korun, k tomu 720.000 korun ročně plus inflace po dobu životnosti elektrárny, která by měla být asi 20 let. Podle starosty nepřísluší vedení obce hodnotit, proč elektrárnu lidé v anketě a petici odmítli. „Celou dobu to bylo stavěné tak, že pokud to bude mít podporu občanů, přetlumočíme to, nebude mít podporu občanů, taky přetlumočíme,“ doplnil starosta Řevničova.

Vedení Řevničova nechalo obyvatelům roznést 1129 anketních lístků, z 540 odevzdaných vyplněných lístků bylo 375 proti záměru, 161 pro záměr a čtyři, kde byly označeny obě možnosti. Hlasování se tedy zúčastnilo kolem 48 procent voličů, z nich téměř 70 procent bylo proti záměru.

Letos na jaře odmítli záměr investora na stavbu tří větrných elektráren obyvatelé i zastupitelé Olešné na Rakovnicku.