Ve věznici v Oráčově otevřela dnes Vězeňská služba České republiky novou výrobní halu, v níž najde práci až 80 vězňů ve dvou směnách. „Vězeňská služba tak pokračuje v trendu zvyšování zaměstnanosti odsouzených, který se podařilo nastartovat v roce 2006. Loni se díky tomu dostavily výsledky v podobě více než 60 procent zaměstnaných odsouzených,“ řekl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který při této příležitosti slavnostně přestřihl pásku před novou výrobní halou.

Věznice Oráčov je specifická tím, že má velmi omezené možnosti zaměstnávání vězňů.Je věznicí typu „C“ – s ostrahou, a to klade zvýšené nároky na bezpečnostní opatření při zaměstnávání odsouzených mimo objekt věznice. Ze zkušeností z programu zaměstnávání vyplývá, že ochota vězňů pracovat je vyšší než nabídka pracovních míst. Hlavním cílem je především zvýšit zaměstnanost a snížit riziko sociálního vyloučení osob, které opouštějí výkon trestu.

„Vězni v ostraze tvoří největší část odsouzených. Budování výrobních zón uvnitř střežených areálů je tak nejlepší způsob, jak jim zajistit zaměstnání. To jim jednak umožní splácet dluhy a jednak to zvýší jejich šanci najít práci po propuštění na svobodu. Je potřeba si uvědomit, že odsouzení nezůstanou ve věznicích věčně, a proto musíme usilovat i touto cestou o jejich úspěšnou reintegraci do společnosti,“ uvedl generální ředitel vězeňské služby Luděk Kula.
Ve věznici v Oráčově je 542 odsouzených, z toho 501 v ostraze. V současnosti pracuje 272 vězňů. Díky programu zvyšování zaměstnanosti se loni zvýšil podíl pracujících z 39 na 55 procent.

Stavební úpravy výrobní zóny započaly v loňském roce. Stavba byla dokončena a předána 30. května letošního roku. Výrobní hala je uvnitř střeženého prostoru. Půdorys má rozměry 54,78 m x 18,86 m. Hala zahrnuje dílnu, sklady materiálu, kompresorovnu, šatny a sociální zařízení pro odsouzené, pracovní kancelář pro mistra, místnost pro ostrahu a plynovou kotelnu.

Kolem areálu vznikla 5 metrů vysoká a 439,64 metrů dlouhá zeď a oplocení zakázaného pásma se zabezpečovací a signalizační technikou. Součástí stavby jsou i komunikace, odstavné plochy a chodníky v areálu, pro navádění odsouzených byl upraven průchod mezi věznicí a zónou a v celém areálu byly provedeny terénní úpravy. Objekt je napojen na sítě ve věznici. V areálu výrobní zóny je připravena plocha 12 000 m2, kterou věznice nabídne k pronájmu dalším podnikatelským subjektům.