Mluvčí věznice Kateřina Hůlová pro Rakovnický deník konstatovala: „Můžeme se prezentovat celkem vysokou mírou zaměstnanosti odsouzených. Ta se pohybuje kolem šedesáti procent z celkové kapacity odsouzených ve výkonu trestu v našem zařízení."

K práci je motivuje hlavně vidina podmínečného propuštění.

Také čtěte: Škábová: Chceme děti vést k zodpovědnosti

Konkrétně se jedná 347 vězněných osob z nichž většina je zařazena do pracovního procesu uvnitř objektu na střežených pracovištích.
Jedná se o Provozovnu střediska hospodářské činnosti a moderní výrobní halu, kde pro firmu Hand-made service s.r.o. Ústrašín pracuje na dvě směny celkem 160 odsouzených.

„V menší míře jsou pak odsouzení, splňující podmínky, zařazováni na nestřežená pracoviště mimo věznici," doplnila Kateřina Hůlová.
Jednotlivcům na oddělení s dozorem je tak v souvislosti s plněním pracovních úkolů povolován volný pohyb mimo věznici.

Pracující vězně jste tak v loňském roce mohli vidět například na středověké zřícenině hradu Krakovec. Kastelán Jiří Sobek si výpomoc chválí: „Musím říci, že jsou nesmírně činorodí a pracovití. Viditelně si váží možnosti být na hradě mimo prostor věznice. Pomáhají se vším, co se týká běžné údržby." 

Vězeň Ivan pro Rakovnický deník uvedl: „To, že můžeme být mimo vězeňské prostředí nám přináší perfektní pocit odreagování . Je to i výhoda, dostat možnost být zařazen do jiné práce, jezdit ven a vydělat si více peněz a případně nějaké ušetřit na dobu, kdy budeme propuštěni z výkonu trestu."

Výroba dřevěných hraček

S odsouzenými trávil na hradě čas vychovatel Jiří Dvořák, který vysvětlil: „Práci mimo věznici vykonávají v rámci přípravy na pracovní zařazení nebo přípravy na život po propuštění. Při výběru těch, kdo půjdou pomáhat ven, se pochopitelně vychází z předpokladů každé vězněné osoby."

Pracovní zařazení mimo věznici je podle Kateřiny Hůlové uskutečňováno v rámci vnitřního provozu věznice čili údržby, zahrnující poptávku po řadě odborností.

„Ale také, a to dlouhodobě, pro cizí podnikatelský subjekt," vysvětlila Kateřina Hůlová. Jedná se například o rakovnickou firmu Froněk – silniční stavby s každoročně vysokou poptávkou po pracovních silách z řad odsouzených. A nově od prosince loňského roku pro další rakovnickou firmu Anexia s.r.o.

„Dva odsouzení jsou také pracovně zařazeni na údržbě veřejných prostranství u Obecního úřadu Oráčov," doplnila Kateřina Hůlová.

Mezi dalšími pracovními aktivitami se u odsouzených těší velké oblibě práce v truhlářské dílně, přímo řízené vychovatelem jako pracovní kroužek.

Výsledky činnosti pracovního kroužku jsou cíleně členěny pro potřeby mateřských škol, základních škol, letních dětských táborů a dalších školských zařízení v Rakovnickém regionu.

Během celého loňského roku tak třeba pracovali vybraní odsouzení na výrobě co nejhezčích dřevěných hraček, které byly předány v době Vánoc předškolákům v Mateřské škole Čistá a Kryry.

„Obě paní ředitelky byly nadšené z této spolupráce a velmi si chválily kvalitu a vzhled výrobků. Rádi bychom v příštím roce spolupráci rozšířili o další školky či školy," doplnila ještě k tématu Kateřina Hůlová.

Nepřehlédněte: Dobrá zpráva: Rakovnické jesle nezdražují


Připomeňme ještě , že v roce 2015 získali zaměstnanci provozovny hospodářské činnosti Cenu ministra spravedlnosti v kategorii Tým roku. V rámci možností věznice se totiž významně zasloužili o získání vysokého počtu pracovních příležitostí pro odsouzené tohoto nápravného zařízení.

Zbytek odsouzených zaměstnání odmítá nebo pracovat nemůže.