Samotný vznik byl reakcí na nedostatek pracovních sil v zemědělství na Rakovnicku. První pracovní četa čítala 20 odsouzených a už koncem roku bylo v objektu dnešní věznice umístěno 190 odsouzených. Ti pracovali především na opravách kolejových svršků, ve firmě Rakona, kde vyráběli mýdla a prací prášky a také v zemědělství, kde doplňovali chybějící pracovní síly.

Odsouzení byli zpočátku umístěni v montovaných dřevěných stavbách. Významným mezníkem byla amnestie prezidenta republiky ze dne 9.5.1968, po které počet odsouzených náhle poklesl na pouhých 30. Téměř prázdné dřevěné objekty byly nahrazeny zděnými ubytovnami a další objekty potřebnými pro chod celé věznice.

Ještě v roce 1968 byla dokončena ubytovna odsouzených „A“, což dalo základ dalšího rozvoje útvaru. Následně byla v roce 1970 postavena budova kuchyně a ubytovna pro odsouzené „B“. V té době přesahoval počet umístěných odsouzených 400 a počet příslušníků se blížil stovce.

Rok 1979 byl rokem, kdy byla dokončena stavba garáží pro osobní automobily a hospodářské budovy. V roce 1983 je dokončen víceúčelový objekt, kde v přízemí byla zřízena kotelna, truhlářská a zámečnická dílna a dílna pro autoprovoz. V patře pak vznikla administrativní část včetně sekretariátu, kanceláře náčelníka útvaru a nové kulturní místnosti.