Zeptali jsme se proto dvou zástupkyň MASky Simony Dvořákové a Lucie Strouhalové, oč se vlastně jedná.

Prozraďte něco bližšího?
Jedná se o dokument, který vzniká na základě požadavku Ministerstva školství a Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj tak prostřednictvím IROP podpoří investice škol a jiných vzdělávacích subjektů, které se věnují neformálnímu vzdělávání. Nejprve ale chce vědět, že tyto organizace mají přesně jasno v tom, co pro rozvoj vzdělávání potřebují. Postupně tak vzniká plán aktivit, které budou přínosné pro vedení škol, pedagogy či rodiče dětí a žáků. V tuto chvíli máme vytvořeny platformy setkávání ve formě pracovních skupin.
Zapojují se zástupci z vedení MŠ a ZŠ, odborníci z oblasti inkluze, zástupci neformálního a zájmového vzdělávání. Prozatím se například zapojily všechny rakovnické základní a mateřské školy, jesenická základka ale i školy z okolních obcí – Čistá, Lubná, Kněževes, Šanov, Jesenice. Také pět zástupců neformálního vzdělávání a oslovujeme i další: jazykové školy, domy dětí a mládeže.
Zpracovali jsme databázi sportovních oddílů, kterých je na Rakovnicku přes osmdesát. Oslovili jsme všechny knihovny, psali jsme i dobrovolným hasičům. Od těch máme velice dobrou odezvu. Mají zájem o spolupráci se školami v oblasti prevence, a to je přínos společného setkávání a komunikace v rámci tvorby MAP – propojení subjektů, které mají co nabídnout se subjekty, které mají o nabídku pro zkvalitnění a zatraktivnění vzdělávání zájem. Chceme místní akční plán připravit takovým způsobem, aby v něm školy našly odpovědi na případné problémy, které musí řešit. Lidé jsou skvělí, mají zájem zlepšovat a investovat do toho volný čas.

Spolupracujete s městem?
Jednali jsme s Městem Rakovníkem a dohodli se, že realizátorem bude Místní akční skupina Rakovnicko. Výhodou je pro nás to, že školy již nějakou dobu pravidelně oslovujeme. Při realizaci MAP zároveň spolupracujeme ale velice dobře i s odborem školství.Co školy potřebují?
Některé potřeby lze třeba vyřešit jen investičními zásahy, jako třeba opravy učeben, pořízení materiálu a techniky. Druhá rovina výstupů z tohoto projektu je navázání vzájemné spolupráce. Ta bude nastavena s ohledem na zájem vzdělávacích subjektů. Sleduji, jak se scházíme na pracovních skupinách, že si jejich účastníci vyměňují zkušenosti, rady. Mohou najít odpovědi na to, co momentálně řeší.
Spolupracujeme i s odborníky a máme možnost i oslovit jiné, mimo naše území, kteří mohou s určitými specifickými problémy a přístupy pomoct či poradit.

Kde se pracovní skupiny schází?
Pracovní skupiny svolávají a vedou odborníci na daná průřezová témata, tedy členové z našeho realizačního týmu MAP, a konají se v prostorách jejich organizace, či u nás v kanceláři.
Máme ze schůzek zápisy.

Kdyby se někdo chtěl připojit…
Budeme jen rádi. Na našich webovkách plánuji shrnout věci, o kterých jsme na pracovních skupinách hovořili, které mateřinky a školy řeší, aby i další vzdělávací subjekty věděly, že informace se vyměňují a že se mohou začlenit.

To jsou dobré podněty i pro veřejnost.
Určitě.
Databázi, kterou vytvoříme, poskytneme dál. Děti, rodiče a prarodiče se tak dozví o všech službách pro volnočasové aktivity – vlastně nejen pro děti a žáky, které jsou na Rakovnicku k dispozici.
Děti tak, doufám, společně nasměrujeme na smysluplné trávení volného času.

Kdy vše bude připraveno?
Během příštího roku.

A slovo na závěr…
Máme radost, že se projekt prozatím daří a že zapojení účastníci nachází díky němu to, co ke své práci potřebují.
Minimálně to jsou důležité informace. Chceme dostat do našeho regionu peníze a věřte, že uděláme proto maximum.