Během dopoledne slyšeli a viděli celkem osmadvacet druhů ptáků. Nechyběly mezi nimi běžné druhy jako je sýkora koňadra, rehek zahradní, pěnice černohlavá či strnad obecný. Ozvala se například i cvrčilka zelená, druh, který svým zpěvem může laikovi připomínat spíše nějaký hmyz než ptáka. Podařilo se také pozorovat v tuto dobu nenápadné mlynaříky dlouhoocasé a pár stehlíků obecných, kteří si zrovna stavěli hnízdo z různých chomáčků a chmýří.

„Stejně jako loni sklidila největší úspěch ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Do sítě se tentokrát chytil sameček i samice pěnice černohlavé a strnada obecného," uvedla organizátorka Hana Brinkeová.

Kroužkovatel Tomáš Brinke vysvětlil veřejnosti, proč má smysl ptáky kroužkovat a co nám mohou objasnit zpětná hlášení. Ke konci akce si jak děti, tak dospělí mohli vyzkoušet svoje znalosti o ptácích v podobě soutěžního kvízu. Díky finanční podpoře města Nové Strašecí byli v každé kategorii tři nejlepší řešitelé odměněni pěknými věcnými cenami.

Vítání ptačího zpěvu se každý rok uskuteční v mnoha městech. Například v Rakovníku se lidé sešli druhého května u bývalých kasáren. Akci každoročně v České republice zaštiťuje Česká společnost ornitologická ve spolupráci s dalšími organizacemi i jednotlivci. Vítání navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu ptačí zpěv.

Později byla převzata řadou národních partnerů sdružení BirdLife International. A jak to tak vypadá, příští rok se v Novém Strašecí bude na začátku května ptačí zpěv znovu vítat.