Ten byl stejně jako loni sestaven jako přebytkový. Bez problémů ho schválilo poslední loňské zastupitelstvo. Více peněz kromě úspor přinesla do rozpočtu novela zákona o loteriích a jiných podobných hrách a zároveň také novela zákona o rozpočtovém určení daní. Platí od 1.1. 2013.

Kvůli ní musel být přepracován výhled do roku 2014, ze kterého letošní rozpočet vycházel, a zároveň schválen výhled do roku 2015. Novela zákona přinesla zásadní změny do příjmu města. Došlo k navýšení částky za výherní automaty. Nové rozpočtové určení daní znamená vyšší příjem z daní pro obce od jednoho až do deseti tisíc obyvatel.

Pro Nové Strašecí by to mělo podle výpočtu znamenat vyšší příjem zhruba o třináct milionů korun. S tak vysokou částkou ale zastupitelé pro tento rok nepočítali.

Jak tedy při navrhování rozpočtu postupovali, vysvětlil starosta města Karel Filip: „Výše částky je závislá na tom, kolik se vybere daní. Také jsme přihlédli k doporučení ministerstva financí. To navrhovalo rezervu deset procent. Do rozpočtu jsme tedy zakomponovali jen o deset milionů více."

Z přebytkové částky sedm milionů šest set tisíc korun půjdou dva miliony čtyři sta padesát osm tisíc na splácení jistin úvěrů přijatých v předchozích letech. Zbývající peníze chtějí radní investovat.
Celkem to bude zhruba sedm milionů korun.

Čeho se tedy v letošním roce Novostrašečtí dočkají? Nejvíce po zvelebení volají komunikace a chodníky. Na jejich opravu poputují dva miliony čtyři sta osmdesát tisíc. Největší investice znamená kanalizace. Začít by se měla budovat v Pecínově. Odhadovaná částka je zhruba sedmnáct milionů korun. „Počítáme ale, že bychom vysoutěžili částku nižší," uvedl starosta Filip.

Další peníze by měly jít na opravu ulic Ke stadionu, Školní a Poděbradova. Na ty město podalo žádost o dotaci ze Středočeského kraje. Dále by letos měli obyvatelé chodit po nových chodnících v ulicích Čs. armády, Palackého, Karlovarská.

Více peněz do rozpočtu ještě přiteče například z provozování výherních automatů, a to až tři miliony korun, oproti loňským dvěma milionům sedmi set tisícům. Vyšší částka je opět za odvoz odpadu, celkem sedm set padesát tisíc korun, což je o padesát tisíc korun více než loni.

Za odvádění a čištění odpadních vod se v rozpočtu počítá s částkou jeden milion osm set tisíc korun. Loni to bylo devět set šedesát tisíc korun. Výdaje za poslední jmenované jsou naopak tři sta tisíc korun, proti sedm set čtyřem tisícům v minulém roce.

Na provoz základní školy letos půjde z města šest milionů tři sta tisíc. Do městských kulturních zařízení stejně jako vloni tři miliony dvě stě tisíc korun.

Na údržbu komunikací město v tomto roce vydá pět milionů osm set tisíc. Loni to bylo pět milionů dvacet pět tisíc korun.