Most v délce přesahující osm set metrů (přesně 805 m) zde ponese celkem 524 velkoprůměrových pilot. Ty je třeba zavrtat do hloubky od 14 do 20 metrů; v závislosti na geologických charakteristikách podloží v konkrétním místě.

Podle informací investora stavby za 1,5 miliardy korun bez DPH, jím je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), zajišťuje výstavbu společnost Metrostav Infrastructure. Aktuální vrtání pilot o průměru 900 mm je naplánováno na šest měsíců. „Piloty jsou realizovány pomocí vrtné soupravy za vkládání pažnice, která chrání vrt před zasypáním do doby betonáže,“ upřesňuje ŘSD.

Samotná estakáda se má podle jeho informací budovat necelé dva roky. Stavba zahrnuje celkem pět mostních objektů, z nichž čtyři jsou na hlavní trase a pátým je nadjezd představující součást mimoúrovňové křižovatky Krupá.

Areál Masarykovy nemocnice v Rakovníku.
Rakovnická nemocnice se mění před očima i uvnitř. Nová bude porodnice

„Na stavbě dále dokončujeme přeložku silnice I/6, kde probíhají práce na konstrukčních vrstvách vozovky. Na hlavní trase dálnice jsou dále v běhu zemní práce, přeložky plynovodů a založení dalších mostních objektů,“ uvádí dále ŘSD.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.