Hlínu využívá jako keramickou hmotu, ale nyní ji stále častěji nahrazuje jinými materiály. Hnána neustálou potřebou objevovat a zkoušet nové, hledá stále další materiály. Její tvorba se odvíjí  od mezilidských vztahů. Často se vrací k již dříve zpracovaným tématům a obdařuje je současnými pocity.

Na výstavě potkáme siluety tváří, sochy i fotokoláže.  Například díla s názvem Rozhovor, Skřítek nebo Množení.
Výstava v nové síni Rabasovy galerie ve Vysoké ulici potrvá do 20. května.