Jaká témata jste si na dnešní podvečer připravila?

Budu hovořit o vesmírných principech a o tom, jak s nimi můžeme pracovat v praktickém životě. Přednáška se bude rovněž týkat tématu, jak dosáhnout svých tužeb a jakým způsobem tvoří naše myšlenky svět kolem nás.

Jak ses k těmto teoriím dostala?
Přes meditaci, která mi pomáhala s mými vlastními problémy. A protože jsem docela zvídavá a chtěla jsem si v tomto směru ještě více rozšířit své obzory. Narazila jsem na Teal Swan, která hodně pracuje s touto filozofií a fyzikálními zákony. To mě zaujalo a věnuji se tomu už dva roky.

Co si mám pod tím představit?
Funguje to na základě fyziky. Svět se skládá z energie, i hmota je v podstatě energií. V našem světě funguje zákon přitažlivosti a ten říká, že stejné energie se přitahují, to znamená že, že energii, kterou my vyzařujeme, takovou si přitahujeme do svého života.

V čem ti nový přístup k životu pomohl?
Změnil se mi život, najednou dokáži pochopit, proč se mi určité věci staly a dokáži problémy řešit, což je úplně úžasné.

Pomáháš lidem ve svém okolí?
Pracuji i s traumaty. Navracím se s nimi do minulých traumaty. Dá se to využívat různými způsoby. Ráda bych pomohla hodně lidem.

Přerušila jsi středoškolské studium…
Chci se vzdělávat jinak. Našla jsem se a vím, co chci. Budu jeden víkend v měsíci v jednom centru přírodní léčby. Čeká mě tříleté studium, jehož výsledkem bude to, že budu certifikovaný terapeut. Což je úžasné.