Jako svědek tu byla babička Drahomíra, která Adrianu držela v náruči během obřadu. Marie Váňová Adrianu přivítala mezi Lužeňáky.

Poděkovala také rodičům, že dali dítě české zemi, s přáním mnoha radosti při jeho výchově. V kolébce pak jako sudička Marie Váňová holčičce popřála hodně štěstí a aby nikdy nezapomněla na svoji českou zemi. Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy.

V Lužné vítají každého nového občánka zvlášť. Obřad se uskuteční několikrát do roka, to podle počtu narozených dětí. „Ročně vítáme tak deset, patnáct dětí. Někdy více, někdy méně," řekla Marie Váňová, která děti v Lužní vítá už několik desítek let. Přivítané občánky nyní už potkává jako dávno dospělé i jako rodiče dětí.

„Je to hezký pocit, když děti potkávám. Když mě rodiče zdraví, je to příjemné." Obřad vítání si Marie Váňová „přivezla" z tématického zájezdu na jižní Moravu. Tam se jí zalíbil a od té doby vítají nové občánky každého zvlášť už pětadvacet let. Vítání znamená pro Marii Váňovou hlavně setkávání s lidmi. „Pokaždé vládne slavnostní atmosféra. Lidé přicházejí svátečně oblečeni. Zvláště když přijdou celé rodiny, je to krásné," dodala paní Marie.

Miminka v Lužné dostávají od obce na cestu do života bryndáček s nápisem Občánek Lužné a peněžní dar.