To znamená, že občanští demokraté půjdou do opozice.Na starostu je navržen Karel Filip (ČSSD). Proč by měl nejvyšší post ve městě zastávat zástupce ČSSD a ne zástupce vítězné strany MPR, vysvětlil lídr MPR (Město pro rodinu) Jan Bureš: „Po vzájemné dohodě jsme zvážili, že Karel Filip je zkušená osoba a rozhodně bude pro město přínosem.“ O tom možná svědčí i fakt, že v minulých volbách poskočil o hodně dopředu, což dokazuje jeho oblíbenost.

Pod tlakem ČSSD strana rozhodně nejednala, neboť Filip kandidoval jako nezávislý. Nejde jen o moc, zástupci MPR budou v radě, v zastupitelstvu i komisích. To vše je výkonným motorem vedení města.

„To, že jsme neobsadili post starosty, rozhodně neznamená, že se nechceme dál zabývat veřejnými věcmi,“ dále potvrdil za MPR Jan Bureš.

Současný starosta a lídr ODS Pavel Vaic tento názor nesdílí: „Zástupci MPR zřejmě nechtějí nést osobní zodpovědnost za vedení města. Svým rozhodnutím se vzdali možnosti obsadit jako vítězná strana nejvyšší post. Jistě tím zklamali své voliče.“

Do funkce místostarosty je navržena Libuše Vosátková (MPR). Jestli bude neuvolněný místostarosta pro město úsporou na správném místě, ukáže čas.

Jednání se zástupci ODS v dílčích krocích se nově navrhované vedení radnice nebrání. Jen nechtěli vyjednávat o vedení města. Osobní ani pracovní důvody k tomu rozhodně nevedly. Za tím vším byla jen změna ve vedení. „Všechny strany mají sice podobný program, ale cesty k cíli jsou rozdílné. Jsme hlavně pro zprůhlednění těchto cest,“ vysvětlil za MPR Jan Bureš.