Ten má na svědomí právě výpadek v důsledku onemocnění covid-19, způsobovaného nákazou novým typem koronaviru.

Cestující na regionální lince mezi Rakovníkem a Kralovicemi (které již leží v Plzeňském kraji) tak nyní vozí autobusy – a to až do odvolání. Podle současných předpokladů by provoz vlaků na lince s označením S53 mohl být obnoven od pondělka.

Na obou konečných stanicích staví náhradní autobusy před nádražími, v dalších lokalitách mohou cestující nastupovat a vystupovat většinou v blízkosti železničních zastávek a stanice v Čisté; zpravidla na běžných autobusových zastávkách nebo na rozcestích. V Příčině, Čisté a Kožlanech nyní mají dokonce po dvou takovýchto stanovištích. Naopak k zastávce Strachovice náhradní autobusy nezajíždějí – ta po dobu aktuálního mimořádného opatření zůstává neobsluhována.