V některých obcích jsou lidé o nedostatku vody informováni kromě zpráv na úřední desce také prostřednictvím SMS.

Doslova před očima mizí spodní voda. V Nesuchyni jednomu ze starousedlíků poprvé za padesát let, co v obci žije, vyschla studna. Sucho dopadá nejhůře právě na obyvatele malých obcí, protože velké a města jsou většinou napojeny na centrální vodovod. Ale v malých vesnicích lidé pijí vodu ze svých nebo společných studní či vrtů, kde často není nezávadná.

Jednoduchým řešením je vybudování vodovodu. Jenže malé obce na dotace z evropských fondů nedosáhnou. A postavit často dlouhý vodovod z vlastního rozpočtu není v jejich silách.

Ilustrační foto.
Parkující auta dělají hasičům problémy

VODU DOVÁŽEJÍ

Je to vlastně začarovaný kruh. Kde není voda, nepřicházejí ani trvale žijící obyvatelé. Nejhorší situace je na Křivoklátsku, kde v některých vesnicích začali dovážet vodu už na konci zimy a na jaře.


„S vodou jsme na tom opravdu bídně. Už třetí měsíc vozíme do vodojemu vodu. Přítok z lesa je mnohem slabší, než býval a musíme to doplňovat vodou, kterou bereme v Roztokách od RAVOSU a ještě v Lišanech, kde je voda z našeho sdružení obcí," potvrdil starosta Křivoklátu Milan Naď. V obci je vodovod jen v Amalíně. Vodu dovážejí také v Městečku i Roztokách. „Už od ledna, když uhodily mrazy a voda přestala téct. Šetří se jí už dlouho, ale situace se nyní pořád zhoršuje. Vodovod máme částečný a právě v oblastech, kde je, se vody dováží nejvíc. Pak je tu obecní studna na návsi, na kterou je napojená místní mateřská škola. Tam je to také špatné," informoval starosta Jiří Gorčík.

PLÁNUJÍ VODOVOD

Vody je málo také v malých obcích na Jesenicku. Například v Krtech plánují příští rok vodovod za zhruba osmnáct milionů korun. Pak by do obce proudila voda ze stejného vrtu jako do Jesenice.

Zatím tu lidé používají vodu z vlastních studní. Ta není ale příliš kvalitní pro vyšší obsah železa a dusičnanů.

„Vstoupili jsme do Vodohospodářského sdružení Rakovnicka a tam situaci řešíme. Máme hotový projekt, vydávají se stavební povolení. Stavět bychom měli příští rok. Obec je rozsáhlá. Vodovod bude dlouhý asi tři kilometry. Chceme požádat ministerstvo zemědělství o udělení výjimky, jinak bychom to nezvládli," vysvětluje starosta Jaroslav Rambousek.


VRTY NEJSOU VYDATNÉ

Voda ubyla rovněž ve studních v Bedlnu, Sosni, Chotěšově i Kosobodech. Všechny obce patří pod správu města Jesenice, kde je vody dostatek ze dvou vodáren. V Bedlně a Kosobodech město provozuje vodovod s užitkovou vodou po bývalém státním statku. Voda je z vrtů, které nejsou příliš vydatné, takže se sem často voda dováží.

„Obyvatelé obou obcí trpí nedostatkem vody každý rok. Mohou se napojit na tento vodovod, nebo mají vlastní studny. Voda v nich stále klesá. Vidíme problém v tom, že dříve se oralo hlubokou orbou. Dnes se jen podmítá a orá mělce, takže je půda utužená a voda se nemá kam vsáknout. Další problém jsou narovnaná koryta potoků," míní starosta Jan Polák.

Studenti v Rakovníku protestují proti propouštění učitelů.
SLEDUJEME: Studenti v Rakovníku protestovali proti propouštění učitelů


Řešením by byl vodovod. Město jedná s Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka, jak co nejekonomičtěji do těchto obcí přivést vodu. Pokud tu nebude pitná, nepřistěhují se do vesnic žádní noví obyvatelé. V tuto chvíli v Bedlně trvale žije třináct lidí.

Vodovod zatím není, ale plánují ho v Kolešovicích. Tady se sucho zatím projevilo jen poklesem vody ve studni pro základní školu, takže čerpadlo muselo být spuštěno níže.


V obcích s vodovodem je pitné vody dost. V Senomatech a přilehlých vesnicích jsou lidé připojeni na skupinový vodovod Rakovník jih a Senomaty-Přílepy. Předtím problém býval v Brantu, protože je poddolovaný. Indikátorem sucha je v obci třicetimetrová studna na hřbitově, kde je vody zatím dost.

Ve Mšeci mají vodovod od roku 1971. Lidé používají vodu i z vlastních studní. Zatím si nestěžují. Rynholci dodávají vodu Středočeské vodárny.


DOTACE MINISTERSTVA

S řešením nedostatku pitné vody by mohla pomoci dotace z ministerstva životního prostředí na zajištění veřejných zdrojů pitné vody. Původně bylo možné čerpat prostředky už jen do konce června.

„Pro zvýšený zájem o výzvu, ale i kvůli suchu, jsme se rozhodli ponechat program otevřený i přes původně konečný červnový termín. Obce tak mohou podávat žádosti na Státní fond životního prostředí ČR až do vyčerpání alokace 300 milionů korun," popisuje aktuální změnu v dotacích ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ředitel Jan Jirátko
Postihy za účast na demostraci studentům nehrozí. Nutností je ale omluva absence


Záleží na tom, jestli se dříve vyčerpají peníze. Program je zaměřený právě na malé obce. Není zde žádný požadavek na minimální počet obyvatel. Podmínkou je, jen minimální výše finanční podpory na jeden projekt sto tisíc korun, maximální je tři miliony korun.


RETENČNÍ NÁDRŽE

S vodou na Rakovnicku by měly také pomoci vodní nádrže u Senomat a Šanova a také velká retenční nádrž u Nouzova sloužící především k zadržení velkého množství povrchové vody. Jejich výstavba se plánuje výhledově.