Tradiční akce Vodácký maraton na řece Berounce, závod posádek lodí, které spolu v různých kategoriích závodí o nejlepší dojezd a čas do cíle pravidelně v předposlední květnový víkend, probíhá na řece Berounce již neuvěřitelných jedenatřicet let. Akce se koná vždy a za každého počasí.
Posádky podle propozic letošního ročníku absolvovaly trasu z Dolan u Chrástu na Plzeňsku, cíl byl pod Nezabudickým jezem v Branově na Rakovnicku. Jedná se o trasu dlouhou přes padesát osm říčních kilometrů.
Propozice
Základními podmínkami účasti na maratonu jsou podepsaná přihláška, sériově vyráběná turistická kanoe poháněná pádly, základní znalost ovládání lodě, posádka odjede závod pouze vlastní silou a bez cizí pomoci. Občerstvení je zajištěno jak na startu, tak v cíli. O bezpečnost a zdraví se stará záchranná služba jedoucí vzadu za poslední lodí a v cíli také lékař. Tolik z propozic akce.
Akci pořádá a organizuje kanoistický oddíl Tělovýchovná jednota Lokomotiva Beroun, občanské sdružení ve spolupráci s mnoha dalšími subjekty, ale také přáteli a kamarády z řad vodáků.
Z harmonogramu akce lze vyčíst, že akce je tradičně zajištěna na profesionální úrovni. První dojíždějící posádky se objevují kolem druhé hodiny odpolední, v půl páté začíná hrát na podiu v campu Branov berounská skupina Farmáři, poslední měřená loď zhruba kolem páté. Ve třičtvrtě na šest vystupují na zřízeném parketu děti z Mateřské školky Pod Homolkou na písničky z pohádky „Ptačí svatba“. Před šestou hodinou se vyhlašují nejmladší a nejstarší účastník maratonu, poté následuje vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií. Ve čtvrt na sedm vystupují opět děti s programem a na písničku z filmu „Ať žijí duchové“. Poté se vyhlašuje nejrychlejší čas a absolutní pořadí ročníku. Pak na podium nastupují Tukani, celý večerní kulturně-společenský program uzavírají Vodáci, kteří hrají do půl jedné ráno. V ranních hodinách akce končí a lidé se přesouvají k táboráku.
O zhodnocení celé letošní akce jsme požádali hlavního pořadatele Josefa Urbánka: „Jako admirál vodáckého maratonu na Berounce mám velikou radost a jsem potěšen, že i po uzavřeném třicetiletém období počet posádek neklesá, ale naopak stoupá. Zájem lidí o tuto akci neutuchá a pokračuje stále dál. Hlavní sponzoři akce Město Beroun a Středočeský kraj a všechny složky, které se podílejí a bez kterých se takováto akce neobejde, zůstávají nadále partnery v celkovém zajištění akce. Ke stavu vody a počasí bych chtěl poděkovat Povodí Vltavy Plzeň, že pomáhají trápícím se závodníkům a že jim pouštějí vodu. Počasí objednáváme rok dopředu,“ směje se Josef. „Také už jsme ale zažili velkou nepřízeň. Letos nebyly podány žádné protesty, žádný úraz, průběh bez problémů. Na trati zůstaly pouze dvě posádky, které nedojely v limitu. Večerní program realizujeme od dvacátého pátého ročníku. Věcné ceny předával ing. Tomáš Havel, místostarosta Města Beroun, a pohár absolutního pořadí předával Jakub Kleindienst, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje.
Občerstvení zajišťoval Rodinný pivovar Berounský medvěd a pan Majer a také Roman Čvančara. Podle správce campu navštívilo akci přibližně kolem devíti stovek lidí. Správci panu Benákovi a také starostovi obce Branov panu Štilerovi bych chtěl také poděkovat,“ uzavírá Josef Urbánek.
Nejlepší
V celkovém pořadí se na prvních třech místech umístily tyto posádky s pěknými časy: První dorazila posádka s Jiřím Semrádem a Miroslavem Šmídem, výsledný čas 5 hodin 41 minut 51 vteřin. Druhá doplula k cíli posádka Pavla Kotrly a Josefa Kroupara s časem 5:44:33. V pořadí třetí do cíle připlula posádka Jiřího Pokuty a Vítězslava Vondry s časem 5:46:23. Všechny výsledky lze společně s kompletními výsledky za celé období konání tohoto vodáckého maratonu nalézt na internetových stránkách včetně bohaté fotodokumentace z jednotlivých ročníků.
Pro každého, kdo má zájem o účast na akci, přikládám internetovou adresu, kde se dozví více o této sportovně-společenské akci. Je to www.vodmar-beroun.cz. K tomu pouze poznámka, že letošní ročník byl zařazen do Celostátního programu ČSTV pod názvem „Sportuj s námi“, který se koná pod záštitou hejtmana Středočeského kraje ing. Petra Bendla. Televizní záznam vysílá Česká televize ČT4 - Sport dne 12. června.
Nutno dodat, že pořadatelům akce Pepíkovi Urbánkovi a jeho spolupracovníkům přejeme mnoho úspěchů v realizaci dalších ročníků. Ten následující proběhne předposlední květnový víkend příštího roku.

DENÍK/ Michal Elznic