Společnost Středočeské vodárny jsou členem skupiny Veolia Česká republika a francouzského koncernu Veolia Environnement.

„Tragédie, která se stala v Nice v den pro Francii znamenající počátek svobody, otřásla nejen celou Francií, ale i veřejností v České republice," uvedl generální ředitel SVAS. Jakub Hanzl.

„Musíme si uvědomit, že teroristický útok v Nice může mít i možný dopad na naši republiku. Proto je důležité nepolevit v bezpečnostních opatřeních zejména vodních zdrojů," dodal.

„Bezprostředně po teroristických útocích v Paříži jsme vybrali strategické objekty s pitnou vodou, kde jsme zajistili trvalý fyzický monitoring prostřednictvím bezpečnostní agentury. Ochranu vodních zdrojů a vybraných objektů nepodceňujeme a pokračujeme v preventivním zvýšení jejich zabezpečení," konstatoval generální ředitel.

„Veškerá vodohospodářská zařízení, které provozujeme, jsou nepřetržitě monitorována nejen pracovníky dispečinku, ale i dálkovou ostrahou prostřednictvím pultu centrální ochrany," uvedl Pavel Pobříslo, provozní ředitel SVAS. "V preventivním kroku, který jsme učinili v loňském listopadu k posílení zabezpečení objektů trvale fyzickou přítomností pracovníků bezpečností agentury, i nadále pokračujeme," doplnil.

Středočeské vodárnyStředočeské vodárny jsou od prosince 2004 provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Mělník, Kladno, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Společnost zásobuje pitnou vodou 230 tisíc obyvatel a spravuje majetek v hodnotě přesahující 2,1 mld. Kč, který představuje více než dva tisíce kilometrů vodovodní sítě a osm set kilometrů kanalizačních stok.