„Podle aktuálních informací, které nyní mám k dispozici a které sdělil hejtman Středočeského kraje při své návštěvě Rakovníka, by se mělo začít s realizací v horizontu šesti až osmi let," řekl Tomáš Valer, starosta městyse Senomaty. Ten zároveň ale poznamenal, že koncem tohoto měsíce má domluvenou schůzku na ministerstvu zemědělství, kde se mimo jiné chce na realizaci výstavby malých vodních děl na Rakovnicku zeptat. Přitom ještě počátkem letošního roku zaznívaly úvahy, že by výstavba nádrží mohla začít při hladkém průběhu vyřizování záležitostí i co se vlastnictví pozemků týče v roce 2019. S největší pravděpodobností tomu ale tak nebude.

I ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) počátkem února připustil, že se stavbou se nezačne nejspíše nejen za jeho působení na ministerstvu, ale ani za působení jeho nástupce. „Vytipovali jsme ty nejhůře ohrožené oblasti (patří tam oblasti Moravy a také Rakovnicko, pozn. red.), kde nám chybí voda jak pro zemědělce, tak pro lidi, abychom tam, když už neprší měsíc a půl, vodu zkrátka dodali," řekl ministr Marian Jurečka. Zároveň pak upozornil, že pokud se bude opakovat takové sucho, které panovalo v České republice v minulém roce, může nás čekat katastrofální rok. Již třetí zimu po sobě není dostatek sněhu. Ministr zemědělství sdělil, že pokud se naplní nejčernější scénáře, postižený bude průmysl, kam se bude muset omezit zásobování pitné vody, čím zavlažovat nebudou mít ani zemědělci. „Nedostatek vody tak bude mít vliv i na zaměstnanost a nedostatek pitné vody by mohli pocítit také obyvatelé suchých oblastí," řekl už dříve ministr Marian Jurečka.

Vodní nádrže by měly být třikrát menší než Máchovo jezero. Například nádrž u Senomat by měla být dlouhá zhruba jeden kilometr a široká 250 metrů a podobná má vzniknout i u Šanova. Nádrže by měly sloužit k zachycení jarní vody a v období sucha by měly dotovat vodu v Rakovnickém potoce, který teče kolem několika zdrojů pitné vody.