To je jen stručný výčet toho, co by v následujících čtyřech letech rakovnická koalice ve složení ODS, Společně pro Rakovník, Město pro vás, Svobodní, Změna pro Rakovník a Směr pro Rakovník ve městě prosadit a realizovat.

Podle Deníkem oslovených lidí je nejvíce opěvovaný bod týkající se vytvoření vodního prvku v samotném historickém centru města. „Střed náměstí, a to zejména ta prašná část, by si zasloužila opravit. Vodní prvek by tu mohl být hezký, hlavně už ne žádné koně. Spíše něco hezkého, historického,“ reagoval na dotaz Deníku Petr Soukup.

Ve společném programovém prohlášení se také mluví o vypracování analýzy týkající se parkovacího systému v centru města. U některých dotázaných pak toto vyvolala úsměv na tváři.

„Už zase? Že by se vrátila budka? Nevím, že toto je neustále centrem pozornosti politiků. Chápu, že některým lidem se závory nelíbí, ale podívejte se kolem. Náměstí je mnohem hezčí bez aut, stejně tak i bezpečnější. Nevím, co chtějí stále řešit. Ať se věnují síly jiným směrem,“ sdělil Vladimír Pavlíček.

Programové prohlášení

Zástupci volebních stran a uskupení ODS, Město pro vás, Společně pro Rakovník, Strana svobodných, Změna pro Rakovník a Směr Rakovník po projednání svých programových priorit vyhlašují společné programové prohlášení, které zahrnuje jednotlivé oblasti života ve městě a možnosti k jejich zlepšení. Jeho cílem je prosperující město s moderními a plnohodnotnými službami pro své obyvatele, město s funkční infrastrukturou a kvalitním životním prostředím.

Městský úřad
* Kontrola hospodaření města, revize smluv, vyhlášek a jednacích řádů města.
* Zavedení moderních technologií ke zlepšení komunikace občanů s úřadem.
* Urychlené ukončení procesu nového územního plánu města.
* Zahájení komunikace s velkými podniky na území města o aktivní spolupráci při podpoře rozvoje města.

Investiční činnost
* Aktualizace stavu připravenosti a pokračování v plánovaných investičních činnostech města s možností rozšíření o nové projekty a případné změny jejich priorit.
* Příprava zavedení participativního rozpočtu města.
* Dokončení přípravy pozemků pro výstavbu rodinných a bytových domů v lokalitě Zátiší.
* Revize stávajících vodovodních a kanalizačních sítí a vypracování dlouhodobé koncepce jejich rozvoje.
* Realizace „Oživení náměstí“ (režim parkování, podpora podnikání, společenské akce, realizace vodního prvku, apod.).
* Získání finančních prostředků na instalaci měřící stanice kvality vzduchu.

Sport a kultura
* Zahájení jednání o převzetí sportovní haly do majetku města a příprava její rekonstrukce.
* Posílení finančních prostředků do sportovních grantů a revize způsobu jejich rozdělování.
* Výstavba multifunkčního společenského a studijního centra na náměstí.
* Rozšíření areálu „Na Studánkách“ o další volnočasové a sportovní aktivity (skatepark, bruslařská dráha, apod.).

Doprava a bezpečnost
* Vypracování odborné analýzy dopravní situace ve městě (parkování, obchvat, režim na náměstí) a navržení adekvátního řešení.

Zdroj: Změna pro Rakovník