Týdenní posun zvolili kvůli prázdninám, to aby se mohly zúčastnit školy, zatímco zvolené místo pro setkání - místní kasárna – by mělo přispět k upevnění vztahů mezi rehabilitovanými vojáky a dnešní posádkou, naznačil v úvodu předseda sdružení plukovník Miroslav Břeň.

Pozvání k besedě přijala tentokrát celá řada významných hostů: zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, poslanec Parlamentu za rakovnický okres Petr Sunkovský, starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl, zástupci Masarykovy obchodní akademie a 3. ZŠ, mluvčí Policie ČR a pochopitelně vojáci současní i ti v záloze, které reprezentoval jeden z hlavních odpůrců okupace v armádě, bývalý velitel Západního vojenského okruhu generál poručík Stanislav Procházka.

Než vystoupil s hlavním projevem, vylíčení vzniku Pražského jara, jeho zadupání okupačními „bratrskými“ vojsky v noci na 21. srpna a začátku takzvané normalizace, došlo hned k dvojímu ocenění spolupráce a pomoci velitele 154. záchranného praporu v Rakovníku plukovníka Pavla Grunda. První pamětní medaili mu za rehabilitované vojáky předal Miroslav Břeň, tu druhou zástupci Muzea TGM František Povolný a Magda Mikesková. „Pomoc rakovnického praporu umožnila hned několikerou bitevní rekonstrukci slavné historické bitvy u Zborova, od níž letos uplynulo rovných devadesát let,“ řekl ředitel Povolný.

Došlo i na prezentaci čerstvě narozené autobiografické knihy rakovnického autora, jednoho z rehabilitovaných vojáků plukovníka Otakara Křepinského „…zradil, pošpinil, zneuctil“. Je to část paragrafu 218, tak hojně používaného právě v normalizačních letech posrpnových.