Jedním z mnoha půvabných míst Křivoklátska, které spolehlivě nalákají turisty, je i Hamousův statek ve Zbečně. Léto je ve své polovině a proto jsme požádali zdejšího průvodce a správce Luboše Vokouna o rozhovor.

Jaká je letos návštěvnost zbečenské rychty?

Je srovnatelná s loňským rokem, a to i přesto, že se v obci nepohybuje takové množství vodáků jako dříve. Také táborových výprav je méně. Statek je však již tak znám, že ten, koho zajímá vesnická architektura Křivoklátska, si sem cestu najde. Je také již po Šafářově dvorečku, který i v parném počasí navštívilo 1333 spokojených návštěvníků. A teď konkrétně. Návštěvnost k poslednímu červenci loňského roku byla 3926 osob, letos je to 3964 osob, tedy nepatrně více.

Jaké stavební úpravy se vám na statku podařilo zrealizovat?

Letos konečně firma Georgiadis dokončila opravu krovu a stropních trámů nad velkou a malou světnicí. Jednalo se výměnu stropního vazného štítového trámu a výměnu vazného trámu ve stěně malé světnice směrem do dvora. Přitom bylo nutno vyzdvihnout stropní podhled v malé světnici, což se zdařilo bez vážnějšího poškození hliněného stropu. Tímto by měla být snad dokončena hlavní statická práce na obytném domě. Po žádném z tesařů se ale neopravovala hliněná část záklopu stropu – mlatu na půdě. Čeká nás tedy poměrně náročná oprava asi padesáti metrů čtverečních hliněné mazaniny. Druhou stavbou je nová fošnová podlaha v malé světnici. Tato práce byla svěřena firmě Karla Breníka a je již položena fošnová část a čekáme na vzorek dlažby, kterou vyrábí hrnčíř Petr Volf. Starou dlažbu se nepodařilo sehnat v požadovaném množství, a to proto, že se jedná o netypickou cihlovou dlažbu o rozměrech 25x25 centimetrů. V současné době provádím vymazávku spár roubení v malé světnici a po skončení vnitřní části se vymažou spáry i ze dvorové strany. V plánu je ještě přeložení střešní krytiny nad vrchním chlévem, ale to až po statické opravě rohu chléva.

Jak se vám osvědčila nově postavená kachlová kamna?

V kamnech ve velké světnici se topí od září loňského roku, v době adventní, příležitostně i v zimním čase a o sobotách a nedělích i v sezoně. Provoz je bezproblémový a reakce návštěvníků jsou někdy až velice spontánní. Nebývá totiž jinde zvykem v kamnech topit mimo topné období. Věřte nebo ne, ale velká světnice to snese.

Je stále zájem o domácí chléb?

Je. Ne že by bylo každou sobotu plno, ale statek a já jsme s předváděním pečení chleba tak známí, že návštěvníci si mezi sebou dost často sdělují své hezké zážitky, a tak nemám o diváky nouzi. Často vídám známé tváře, a to je dobře.

Máte rozpracovánu výrobu dalšího z křížů?

Na žádost kastelána hradu Křivoklátu Luďka Frencla připravuji na září malou výstavku obnovených dřevěných křížů a litinových křížků na Křivoklátsku. Poslední dobou trávím přípravou výstavy dost času. Nepočítal jsem s tím, že bych v dohledné době měl potřebu rekapitulovat tuto mojí činnost, a tak jsem byl přistižen v podstatě nepřipraven. Do obnovy křížů jsem mimochodem za těch pár let zapojil mnoho dobrých lidiček v mém okolí. Více k tomu snad od září na statku. Další kříže samozřejmě, dá–li zdraví, velice rád obnovím, s nezištnou pomocí těch, jenž mi doposud v této činnosti pomáhali.

Máte šanci najít si čas na rodinnou dovolenou?

Tak rodinná dovolená v létě je zcela na manželce, která s dětmi jezdí pod stan a letos i na kola do jižních Čech. Lhal bych, kdybych řekl, že nejsem na statku nahraditelný, anebo že by mi vedoucí Správy státního hradu Křivoklát nedal dovolenou. Mám tady sice průvodkyni, ale to by se opravdu na statku nic neudělalo. Hliněná vymazávka a oprava podlahy se na podzim dělat nedá. Také předvádění pečení chleba jsem si zvykl nevynechávat. Pouze jednou, když se světil kříž na Bukové, jsem pekl odpoledne. S rodinou jezdíme tedy v zimě na lyže do Vysokého nad Jizerou. Jsem tam moc rád.