„Stav volební účasti k dvacáté hodině je sedmnáct a půl procenta," reagovala na dotaz Eliška Holková. Ta dále řekla, že z celkového počtu 13 039 oprávněných lidí, tedy občanů co mohou volit, jich k volebním urnám do dvacáté hodiny dorazilo pouhopouhých 2 282.

Průměrná volební účast se v jednotlivých volebních okrscích města Rakovníka pohybuje od 11 – 28,5 procenty voličů.

Od 14. do 16. hodiny příliš mnoho voličů nedorazilo. Například v Mateřské škole Klicperova, dříve YMCA, se volební účast pohybovala mezi sedmi až osmi procenty. O čtyři hodiny později se procentuální číslo zvýšilo na zhruba jedenadvacet procent. „Začali také chodit mladší voliči a také mnozí se vrátili ze zaměstnání," uvedl Miroslav Koloc, jenž je členem volební komise v MŠ Klicperova.

Můžeme volit více stran?

Nejčastějším dotazem směrem k volebním komisařům od voličů je ten, zdali mohou volit více stran či několik kandidátů. Pravidla hlasování jim poté komisaři následně vysvětlují. Jen pro připomenutí, z hlasovacích volebních lístků si můžete vybrat jednu politickou stranu, uskupení či koalici. Té dáte svůj hlas. Navíc z příslušné kandidátky můžete zakroužkovat čtyři jména kandidátů, kteří do vás získají preferenční hlasy.