Protože komise většinou pracovaly ve stejném složení a volit přicházeli stejní lidé, volby byly také milým setkáním po delší době. Jen starší voliči nechodili například ve Skryjích, a to členy volební komise překvapilo.

„Přicházeli i lidé kolem čtyřicítky," potvrdila předsedkyně volební komise Jarmila Pajerová. Příležitost volit si nenechala ujít nejstarší dvaadevadesátiletá volička. Volí pokaždé, ale komise k ní chodila s urnou. Tentokrát ji přivezl syn do volební místnosti. Byla nadšená, že si mohla vhodit lístek do veliké urny a setkala se s ostatními.

V Rakovníku do volebního okrsku v Městské knihovně hned po druhé hodině přišla kontrola, jestli volby probíhají správně a mají všechny náležitosti.

„Kontrolujeme správně zapečetěnou urnu a podpisy na páskách, jestli jsou vyvěšené vzory volebních lístků. Tady je vše v pořádku," vysvětloval Jaroslav Gurbovič. Kontrola v počtu dvou lidí nejprve obešla pěšky všechny nejbližší okrsky v Rakovníku. Pak se vydala do těch vzdálenějších.

„Uvidíme, jak to stihneme, ale chtěli bychom obejít všechny," plánoval v pátek, krátce po druhé hodině, Jaroslav Gurbovič.

Předseda této volební komise Jiří Schumann odvolil, když měl volnou chvíli, protože patřil do stejného okrsku. Ostatní členové volili v přestávce na jídlo.

Obyvatelé Kréty volí ve Střední průmyslové škole Emila Kolbena. Protože i tady chodí většinou ti skalní, být v komisi neznamená jen dohlížet na správný průběh voleb a vyhledávat příchozí voliče, ale také milé setkání. Komise se schází téměř ve stejném složení, ale na žádnou kuriózní situaci si nevzpomíná.

„Zřejmě máme samé vzorné voliče. Přicházeli pokaždé připraveni. Nestalo se nám například, že by někdo neměl občanský průkaz, nebo že by ho hodil do urny místo lístku," shodují se členové komise. Svůj svátek v komisi tak trochu oslavil třiaosmdesátiletý, nejstarší člen volební komise, Vladimír Staněk. Ten zasedá ve volební komisi asi třicet let.

Na další letitou členku komise ostatní už jen zavzpomínali. Zanedlouho po posledních volbách náhle zemřela.
„Moc nám chybí. Pracovala v knihovně i v kultuře, takže nám pokaždé řekla, co je nového a tak nám tady tu kulturu vlastně dělala," zavzpomínala předsedkyně Ivona Jahodová.

Voliči, kteří chodí do Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku, už tak vzorní nejsou. Při posledních volbách našli členové komise dvě občanky.

Při prezidentských volbách své myšlenky dokonce jeden volič vyjádřil básní na volebním lístku. Další foto na webu Rakovnického deníku.