Hned dva autovraky stojí u garáží v ulici S. K. Neumanna. Kdysi červená Sierra, ze které nyní zbyla již jen karoserie, je dokonce „odložena“ tak šikovně, že blokuje vjezd do jedné z garáží. Město v případech, kdy vrak vozidla stojí přímo na komunikaci, postupuje podle zákona o pozemních komunikacích. Vozidlo se vyfotí a jeho fotografie se společně s výzvou k jeho odstranění na dva měsíce umístí na úřední desku. Pokud se ani posléze s vrakem nic neděje, město ho na své náklady odtáhne a zlikviduje. Ihned odtáhnout vozidlo smí město v případě, pokud je přímo překážkou v provozu. Tyto náklady, tedy odtah, parkovné a likvidace, jsou posléze vymáhány na posledním známém vlastníkovi vozidla.

close zoom_in

Autor: Petr Surový