Opuštěný vojenský objekt v Rakovníku by mohl být znovu plný vojáků. Stále totiž existuje reálná možnost, že by ministerstvo obrany přehodnotilo svůj postoj a v Rakovníku by znovu sídlila vojenská posádka. Pokud by zaznělo od armády ne, pak bude radnice jednat s ministerstvem vnitra, potažmo s vedením Policie ČR, o zřízení náborového a výcvikové centra v Rakovníku.

Na, v současné době opuštěný, vojenský areál v Rakovníku, který však disponuje moderními technologiemi a je vybaven podle platných evropských norem, se přijede osobně podívat i ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Ten měl sice podle původního předpokladu dorazit v úterý 28. července, ovšem termín byl posunut na polovinu měsíce srpna. Ten by pak následně měl zamířit do prostor obřadní síně rakovnické radnice, kde by se setkal se zastupiteli města, ale také s vedoucími odboru a také novináři zdejšího tisku. „Očekáváme, že z tohoto sezení vzejde nejspíše nějaké rozhodnutí," řekl Miroslav Samaš (ANO), místostarosta Rakovníka, a ještě pokračoval: „Bylo by podle mého názoru nerozumné stavět nová kasárna defakto na zelené louce v Bechyni, když zde v Rakovníku máme kompletně a navíc moderně vybavený areál, například pro ukládání chemického materiálu a podobně. Je zde plně klimatizovaná hala pro tyto účely s bezpečnostními hlásiči úniku, nebo je tu také moderní čerpačka PHM."

Miroslav Samaš zároveň ještě ale zmínil, že vedení radnice řeší i další varianty osudu rakovnických kasáren.

A právě jednou z dalších možností uplatnění vojenského areálu je zřízení náborového a výcvikového střediska státní policie. Ta má totiž přijmout do svých řad v blízké době až čtyři tisíce nových příslušníků

„Nechceme zůstat pouze u jednoho plánu, kdyby náhodou nevyšel, byť to ale vypadá zatím nadějně, tak máme plán B. Jednali jsme s policií o tom, že budou potřebovat prostory pro výcvik těchto lidí a také místo pro jejich nábor," sdělil bližší informace o jedné z dalších možností využití vojenského areálu starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD). Vedení radnice už má podle jeho slov příslib, že by se na objekt přijeli zástupci policie podívat.

„A to v případě, že by armáda objekt kasáren nechtěla pro své potřeby a padlo by od nich negativní rozhodnutí, máme přislíbeno, že se na objekt přijedou podívat zástupci Policie České republiky," řekl starosta Rakovníka Pavel Jenšovský.

Vedení radnice je v současné době vcelku spokojeno s tím, že se situací okolo rakovnických kasáren alespoň ministerstvo obrany zajímá.

„Jednali jsme neustále se zástupci ministerstva obrany o zvrácení rozhodnutí, chtěli jsme, aby se přijel na objekt podívat sám ministr obrany, kasárna jsme také řešili s panem prezidentem při jeho návštěvě v Rakovníku. Celou záležitost jsme rozhodně nenechali jen tak. Od počátku, co jsme nastoupili na radnici, jsme skutečně intenzivně jednali, snažili jsme se na ministerstvo apelovat, aby vše zvážilo. S odchodem vojáků z Rakovníka jsme se rozhodně nesmířili," řekl místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš.

Další diskutovanou možností využití vojenského areálu je takzvané zakonzervování objektu. To znamená, že by vojenský areál patřil i nadále armádě, ovšem udržoval by se pouze v provozuschopném stavu. O možnosti zakonzervování vojenského areálu pro další potřeby armády diskutovalo vedení města Rakovníka s Milošem Zemanem, prezidentem České republiky, při jeho dubnové návštěvě Rakovníka. Jednání se tehdy uskutečnila za uzavřenými dveřmi, prezident Miloš Zeman ale tehdy údajně přislíbil, že nechá celou záležitost prošetřit. A věci se daly do pohybu. Vojenský útvar skončil ve městě posledním dnem roku 2013. Od té doby zejí kasárna prázdnotou.