Od 1. 7. 2010 je v areálu Oblastní nemocnice Kladno k dispozici manipulační plocha pro přistání vrtulníku. Přistávací plochu pro vrtulníky leteckých záchranných služeb vybudovalo Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje a uvedlo do provozu ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Kladno, především s její ředitelkou Kateřinou Pancovou, která byla tomuto návrhu nakloněna a nápomocna záchranné službě.

Přistávací plocha umožní leteckým záchranným službám, stejně tak jako nemocnici a záchranářům, lepší podmínky pro předávání pacientů, jejichž závažný zdravotní stav vyžaduje letecký transport. Týká se to primárních zásahů, kdy je zraněný letecky transportován do kladenské nemocnice, ale ve větší míře jde o případy, kdy musí být pacient transportován sekundárně z kladenské nemocnice do jiného zdravotnického zařízení na specializované oddělení.

Jedná se o výrazné zlepšení péče o pacienty. Do zprovoznění přistávací plochy vrtulníky sedaly na letišti u obceVelká Dobrá nebo na fotbalovém hřišti u nemocnice, což neslo jisté komplikace a rizika, včetně prodloužení cesty posádky k vrtulníku a tím i celkového času určeného pro transport pacienta. Manipulační plocha je umístěna v jihozápadním cípu kladenské nemocnice poblíž budovy záchranné služby, které šikovně umístěná přistávací plocha znatelně usnadní a zrychlí transport pacienta mezi nemocnicí a leteckou záchrannou službou, což je u život ohrožujících stavů zcela zásadní.

Manipulační plocha pro přistání vrtulníku byla vystavěna mezi lety 2004 – 2005 bývalým vedením záchranné služby, ale až do tohoto roku nebyla z neznámých důvodů zprovozněna. Přestože do tétoplochy ze zpevněného asfaltu, která se skládá ze samotné přistávací plochy a příjezdové komunikace (cca. 20 metrů), minulé vedení záchranné služby investovalo neuvěřitelné 2 000 000 Kč, tato plocha nebyla nikdy za jejich působení uvedena do provozu. Plocha tak celých pět let nebyla užívána. Po mém nástupu do funkce jsme začali problém s manipulační plochou aktivně řešit a splnili tak podmínky, které přistávací ploše stály v cestě.

Po konzultaci s odborem životního prostředí bylo nutno upravit stromový porost v okolí přistávací plochy. Z blízkosti přistávací plochy muselo být odstraněno několik lamp veřejného osvětlení, které by bránily přistání vrtulníku. Byla také potřeba investice do větrného rukávu, značek s nápisem „Pozor plocha pro přistání vrtulníku“ u všech komunikací vedoucích k přistávací ploše a zvýraznění samotné přistávací plochy bílou transparentní barvou. Do zprovoznění jsme investovali minimum finančních prostředků. Od uvedení plochy do provozu zde již opakované přistál vrtulník letecké záchranné služby.

V současné době probíhá vyšetřování, protože investice bývalého vedení záchranné služby do manipulační plochy se zdá být neadekvátní a nejasnosti jsou i v začátku a dokončení stavby.


MUDr. Martin Houdek