Sokolovna ve Všetatech patří obci. „Valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Všetaty rozhodla na svém jednání naprostou většinou hlasů, že své tělovýchovné zařízení převedou bezúplatně na obec,“ uvedl starosta Všetat František Závora. Budova by ale měla i nadále sloužit sportovnímu vyžití.
„Domluvili jsme se se Sokolem, že na veškerých aktivitách budeme s nimi spolupracovat,“ upozornil starosta. Všechny smlouvy, na kterých se v současnosti pracuje, by měly být hotové během následujícího půl roku.
Zájem je v obci například o stolní tenis. „Zkusíme oslovit zdejší ženy, zda by neměly chuť provozovat v sokolovně nějaká pravidelná cvičení,“ doplnil František Závora.
Ovšem provozovat sokolovnu v zimních měsících je dle jeho názoru dost neekonomické, neboť by musel být vytápěn celý areál.
„Pokud je ale nyní sokolovna majetkem obce, bude samozřejmě o mnoho snažší a máme větší naději získat na její opravy nějakou tu dotaci,“ zdůraznil starosta.
První akcí, na kterou byla obci poskytnuta dotace, by bylo dokončení opravy střechy a topení. „Je samozřejmé, že se budeme v první řadě snažit dát sokolovnu do pořádku, aby nám ještě dlouho vydržela. Zpočátku se ale nebude jednat o velké částky. Spíše se zaměříme na to dodělat to, co již bylo v minulosti rozděláno,“ konstatoval František Závora.
Ostatně jiných, stejně potřebných výdajů, mají Všetaty stejně jako jiné obce i tak dost.
Další investice
V poslední době se zde například investovalo do zbudování nové autobusové zastávky. Ta všetatská vyšla na 52 tisíc korun.
„Měli jsme na ni naštěstí dotaci. Celkově vyšla na osmdesát tisíc korun. Což je opravdu dost, ale naštěstí na ní byl dotační titul. Kdyby byl dotační titul na něco jiného, tak ho pochopitelně také využijeme, ale právě teď byl na úpravu návsí a zeleně z programu obnovy venkova,“ vysvětloval starosta. Do budoucna obec počítá i se stavbou nové zastávky u sokolovny.