Rostlo tady velké městečko. Je společným dílem dvaatřiceti stavebníků od šesti do dvanácti let. Místo cihel používali kostky stavebnice lego. Nejdříve každý sám stavěl třeba poštu, nebo obchod. Hotové stavby pokládali na desku o jedenácti metrech čtverečních uprostřed místnosti. Projekt přišel před třemi lety z Německa. Tehdy sem půjčili i kostky. Ale nakonec tu stavebnice zůstala a putuje jen po Česku.

„Největším smyslem akce je určitě pobýt spolu a společně si ´zastavět´, protože tolik kostek různých tvarů určitě nikdo doma nemá . A také ukázat, že se v církvi scházejí i děti, nejen dospělí,“ vysvětlil Jiří Bort, kazatel církve Českobratrské. Město se stavělo tři dny. Na závěr se všichni stavitelé sešli i s rodiči v kulturním centru, společně si zazpívali a pak si šli společně prohlédnout stavbu. Následovalo bourání.

Městečko bylo rozebráno a kostky roztříděny do krabic. Naložily se do veliké dodávky a odjely do Slezského kraje, kde čekali další stavebníci.