V současné době povrch pokrývá už hodně rozbitá zámková dlažba. Rozbité jsou i obrubníky. Odstraní se stávající bariéry: žlaby, rozpadlá dlažba, vysoké obruby, místa bez možnosti přejít silnici a nevhodně umístěný přechod pro chodce. Celkové náklady na stavbu činí čtyři miliony a téměř sto padesát tisíc korun.

Finance na opravu chodníků město získá z dotace. Dotace je ve výši pětaosmdesát procent, to znamená téměř dva miliony čtyři sta čtyřicet tisíc. Město tedy za nové chodníky zaplatí milion sedm set tisíc korun. „Tím vlastně vybudujeme nové chodníky v polovině města. Rekonstrukce zahrnuje sedm set třicet osm metrů chodníků, dva osvětlené přechody pro chodce a dvě místa pro přecházení," vypočítával starosta města Karel Filip.