Nezáleží na tom, kolik vám je, ani kde bydlíte. Téma fotografií je však jasné. Musí zachycovat krajinné a přírodní památky a krásy v okolí těchto sídel: Louny, Slaný, Nové Strašecí a Ročov. Fotografie přímo z Loun, Slaného nebo
z Nového Strašecí nebudou do soutěže zařazeny.

„Soutěž jsme vyhlásili ve spolupráci s o.p.s. Rakovnicko. Chtěli jsme oživit letošní Mšecké slavnosti, které tento rok pořádáme 16. června,“ vysvětlila starostka obce Mšec Libuše Bestajovská.

Fotografie budou vystaveny během Mšeckých slavností ve stejné místnosti, kde jste vloni zhlédli výstavu historických kousků z běžného života.
Nejlepší fotografie vyberou návštěvníci zámku. Autoři třech nejlepších obdrží věcnou cenu a diplom.
Rovněž si je budete moci prohlédnout na webových stránkách městyse.

Při fotografování se musí dodržet několik dalších pravidel: Do soutěže budou přijaty barevné i černobílé snímky v minimálním rozměru 15x20 centimetrů. Každý autor může zaslat maximálně pět snímků. Fotografie nesmí být starší než 2 roky. Na zadní stranu je třeba napsat jméno, příjmení, věk a adresu autora, název snímku a kdy byl vyfocen.

Fotografie se shromažďují na Úřadu městyse Mšec. Na fotografování máte ještě čas. Uzávěrka je 15. května.
Podrobnosti o soutěži najdete na webových stránkách městyse Mšec.