Klání je určeno pro děti od tří let až po -náctiletou mládež. Mohou se ho zúčastnit děti z mateřských škol, základních škol, lidových škol umění a studenti středních škol a učebních oborů.

Inspirativní akci vyhlásila včera ředitelka Domova seniorů Nové Strašecí Miluše Jůnová spolu s klientkami a klienty Domova seniorů a Domova Pohoda. Její uzávěrka je 31. května 2015. Miluše Jůnová vysvětlila: „Cílem je zjistit, jak dnešní děti a mládež vidí starší generaci a jak ji vnímají. Oslovili jsme proto řadu škol, mateřinek a středních škol v okrese Rakovník a Kladno."

Kdyby měl někdo zájem i odjinud, jeho kresby budou přijaty také. Kresby se budou shromažďovat v rámci jednotlivých oslovených škol a institucí, a po uzávěrce soutěže budou předány k posouzení porotě a na připravovanou výstavu, která se uskuteční v první polovině června v areálu Domova seniorů Nové Strašecí.

„Uspořádáme z dodaných děl výstavu a nejlepší malíři v každé kategorii budou odměněni," dodala Jůnová.