Jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších výhledů s pohledem na řeku Berounku a obec Roztoky na Rakovnicku je často vyhledávaná lokalita nazvaná Paraplíčko. Jedná se o zbudovanou vyhlídku na skále naproti obci Roztoky.
Na místo se lze dostat dvěma způsoby. První a pohodlnější způsob je projít si celou trasu Naučné stezky Paraplíčko směrem od hradu Křivoklátu, druhou variantou je ta, kdy můžete zaparkovat u křivoklátské školy, jít po silnici na Křivoklát, projít pod železničním viaduktem a odbočit vpravo přes lávku Rakovnického potoka. Poté již je cesta značena. Dáte se směrem do kopce, dokud nenarazíte na zmiňovanou vyhlídku.

Vyhlídka
Vyhlídka je celkem udržovaná, je zde vybudovaný dřevený kloboukovitý přístřešek na noze, zábradlí je v dobrém stavu.
Paraplíčko je hojně navštěvované po celý rok a starší občané si jistě vzpomenou na školní turistické vycházky v mládí, kdy tuto lokalitu navštěvovali. Turisticky je Paraplíčko součástí křivoklátského okruhu zvaného Naučná stezka Paraplíčko, o které se zmiňuji výše. Co všechno lze vidět z tohoto místa? Naskytne se pohled na soutok řeky Berounky s Rakovnickým potokem, naproti vyhlídce se nachází obec Roztoky a okolí, vrch Štulec, směrem po proudu řeky Berounky pak můžete spatřit přírodní dominantu rezervaci Na Babě, jejíž součástí je i tato vyhlídka. Jedná se opravdu o nádherný pohled do údolí a to především, pokud je hezké počasí, stejně jako tomu bylo i v mém případě. Paraplíčko je také známé tím, že jej na přelomu 19. a 20. století navštívil také známý český básník Jaroslav Vrchlický při své návštěvě hradu Křivoklátu.

Naučná stezka
Pojďme se pozastavit u naučné stezky, kterou vybudovaly děti z 9. základní školy Křivoklát ve spolupráci s CHKO Křivoklát a za podpory obce s využitím Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí České republiky. Stezka vznikla v roce 2003 a spojuje parkoviště nad hradem Křivoklát s vyhlídkou Paraplíčko ve svahu nad Berounkou. Jedná se v tomto případě o velmi příjemnou kratší procházku lesem, kterou samozřejmě jako turisté můžete doplnit návštěvou hradu Křivoklát a okolí, především proto, že se nacházíte v chráněné krajinné oblasti. Stezka vede většinou po rovině, zpevněnou cestou v lesnatém svahu nad Rakovnickým potokem. Stezka je v dobrém stavu, neponičená. Je primárně určena pro rodiče s dětmi, čemuž odpovídá i specifická podoba panelů – jsou umístěny níže, než je obvyklé, aby děti neměly problém s jejich čtením. Rozsahem a stylem textu podávaných informací je ale spíše pro starší děti a dospělé. Značena je žlutou turistickou značkou. Samozřejmě, že stezka slouží všem lidem, milovníkům přírody, historických památek a nevšedních turistických zážitků především.

Zastávky
Zastávka 1: Pomník Karla Egona II. z Fürstenberka, vznik a popis pomníku, hrad Křivoklát.
Vyobrazení: hrobka, hrad Křivoklát s popisem
Zastávka 2: Fauna, plazi, plšík lískový a myšice křovinná, mlok skvrnitý, roháč obecný, ptáci, bezobratlí
Vyobrazení: brhlík lesní, datel černý, drozd zpěvný, kukačka obecná; plšík lískový; roháč obecný, mravkolev obecný, saranče modrokřídlá; ještěrka zelená; užovka obojková
Zastávka 3: Flóra, typické a cizokrajné rostliny, původní lesy na Křivoklátsku
Vyobrazení: jaterník podléška, kapraď samec, kokořík vonný, mařinka vonná, netýkavka malokvětá, zvonek broskvolistý; borovice lesní, dub letní, lípa srdčitá, trnovník akát. V severní části lokality Paraplíčko roste škumpa ocetná /Rhus typhina/.
Zastávka 4: U Paraplíčka, vyhlídka Paraplíčko nad soutokem řeky Berounky s Rakovnickým potokem, obec Roztoky a její rozvoj a současnost, Vodácká naučná stezka, Školní naučná stezka, přírodní rezervace Červený kříž, další zajímavá místa v okolí

Doporučuji každému, kdo se chystá navštívit Křivoklát, aby si našel chvíli a odpočinul si na těchto půvabných místech, která na každého návštěvníka Rakovnicka čekají. V okolí lze také navštívit sousedící oblasti Brdatku, Stříbrný luh, U Eremita či Nezabudické skály. Konečně, v rámci právě probíhajícího Evropského dne parků bylo na stezce opravdu velmi živo, čemuž přidalo i semtam bouřlivé, přesto teplé a slunečné počasí.

Deník/Michal Elznic