Obyvatelé se mohou ale těšit i z další části nové silnice, a to až na konec vyasfaltované části k domu novostrašeckých kynologů. O opravu této části si obyvatelé sami požádali a firma žádosti vyhověla.

Ještě před tím odstranila v rámci smlouvy o stavbě kanalizace vadu díla v ulici Pecínovská, to znamená že silnici rozšířila na rozměr před výstavbou kanalizace. Oprava se týkala úseku mezi domy čp. 121 až 91. Mezi tím místní požádali o už zmiňované kompletní dokončení silnice směrem k hřišti po levé straně a dále k čerpací stanici až k domu základní kynologické organizace.

Odbor investic Městského úřadu Nové Strašecí opravu projednal se stavební společností. Ta silnici rozšířila až na konec asfaltového povrchu zhruba o padesát centimetrů na každé straně. Současně s tím vyspravila zbylou živičnou vrstvou z ulice nad Přejezdem cestu před objektem kynologů. V této části se kanalizace nedělala. Za tyto práce nepožadovala Severočeská stavební společnost žádnou finanční úhradu.