Na dopravní hřiště školáci jezdí pravidelně, jak vysvětlil ředitel školy Miroslav Hallo: „Jezdíme dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Celá škola má projektový den na kolech, spojený s dopravní a tělesnou výchovou. Připojí se k nám také předškolní třída mateřské školy, která má dopravní výchovu zařazenou ve svém třídním vzdělávacím programu. Doprovází nás i někteří rodiče."

Projektovému dnu předchází teoretická příprava: výuka dopravních značek, nácvik křižovatek, první pomoc při úrazu, nácvik jízdy ve skupině. Děti pak jedou společně po cyklostezce do Rakovníka na dopravní hřiště, kde si procvičí znalosti a dovednosti při jízdě na kole v silničním provozu.

Kromě toho navštíví v Rakovníku nějakou památku a jedou zpět po cyklostezce. Žáci 3. a 4. ročníku ještě pokračují po cyklostezce do Šanova, kam někteří žáci nastoupí do páté třídy.