Život v obci občanům ztrpčovaly nejen výkopové práce, ale také rozbitá silnice v obci, na jejíchž stav si občané i stěžovali. V úterý, po dokončení kanalizace, dostala hlavní silnice, která patří pod Správu silnic a dálnic, nový asfaltový povrch. Výstavba kanalizace je rozdělena do dvou etap.

Rozpočet na první etapu čítal dvacet pět milionů korun. Obec se na něm podílela dvaceti pěti procenty.
Prostředky na první etapu čerpala z dotace ministerstva zemědělství a a také od Středočeského kraje. Nová kanalizace vede podél hlavní silnice, směrem na Nové Strašecí, kde je napojena na čističku.

Starosta Jiří Fencl dodal: „Zároveň s kanalizací přišel na řadu i vodovod. Ten se financoval ze stejných dotací jako kanalizace. Obec do celkové částky devatenáct milionů korun, přispěla více než dvaceti procenty. Vodovod bychom chtěli dokončit do konce roku.“
Žehrovičtí tak budou pít vodu z Klíčavy, která se bude čerpat z vodojemů v Novém Strašecí.

Vodovod bude navazovat na přípojku v křižovatce, která vede z Nového Strašecí do Mšece. V září odstartuje druhá etapa kanalizace. Kopat se začne na „Baště.