Vykoupit bude nutno všechny pozemky, jež kraj nezíská darem od města a od Státního pozemkového úřadu. Obchvat má budovat kraj, který také stavbu zaplatí ze svého rozpočtu.

V souvislosti s výkupy pozemků lze očekávat debaty o cenách včetně jejich srovnávání s částkami, které kraj zaplatil za pozemky pro obchvaty jinde; třeba v blízkém okolí Prahy. V té souvislosti hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) uvedla, že vodítkem při určování cen vykupovaných pozemků byly znalecké posudky. „Výkupy budou realizovány za cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem s použitím koeficientu 8, respektive 1,15,“ informoval na svých webových stránkách krajský úřad. S odkazem na to, že kraj postupuje podle metodického pokynu pro zajištění majetkoprávní přípravy dopravních staveb, schváleného krajskými zastupiteli v dubnu. „K výkupu geometricky oddělených trvalých záborů tak tedy dochází před zahájením stavby za ceny konstruované dle zákona 419/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury,“ doplňuje úřad. Mimochodem – od loňska platná novela zmiňovaného zákona (jde o zákon číslo 169/2018 Sb.) usnadňuje třeba i vyvlastnění.

Projektový záměr počítá tím, že obchvat v délce 1,85 kilometru, jehož náklady jsou vyčísleny na 342,5 milionu korun, by měl být dokončen a začít sloužit veřejnosti v roce 2022. „Jde o velmi důležitou dopravní stavbu. Měla by výrazně ulevit obyvatelům – a zároveň zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu,“ konstatovala hejtmanka. Ta zároveň hovoří o tom, že majetkoprávní úkony je nutné vyřídit co nejrychleji, aby bylo možné stavět.

Počítá s tím, že poté, co 25. listopadu budou o výkupu pozemků hlasovat krajští zastupitelé, by kupní smlouvy měly být uzavřeny ještě do konce letošního roku. Čili fakticky během necelých čtyř týdnů: do 20. prosince; pak už přichází období svátků. Dá tak předpokládat, že kromě debaty o cenách se ještě mohou ozývat hlasy poukazující na načasování výkupů zrovna do předvánočního času, což se některým vlastníkům pozemků nejspíš bude zajídat.