Ředitelka „íčka" Jiřina Prošková konstatovala: „Sešel se nás rekordní a potěšující počet čtyřiapadesáti účastníků. Touto akcí jsme na Křivoklátsku oslavili Den Země."

Na cestu se nejprve vydali autobusem, takzvaným „Kohoutobusem" (autobusová doprava Kohout je malá dopravní společnost z Karlovy Vsi). Pak vykročili po lesní pěšině směrem vzhůru, za občasného výkladu Josefa Jedličky ze Správy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Námaha, kterou vynaložili, stála za to. „Z Čertovy skály je úchvatný výhled do okolí. Všichni jsme obdivovali impozantní dominantu údolí středního toku Berounky – skalní hradby. Rozkvetlá krajina přímo vyrážela dech svojí krásou," popsala Jiřina Prošková. Na „Čertovce" si samozřejmě nikdo nenechal ujít příležitost vyfotit si koniklec luční načernalý, který svou krásou předčil mochnu písečnou i tařici skalní.

„Děkuji touto cestou paní Janě Jiráskové za nádherné fotografie a můj obdiv patří i tříleté nejmladší účastnici a všem seniorům, kteří se exkurze bez problémů zúčastnili," zdůraznila Jiřina Prošková.

Další exkurze, která je tentokráte věnována Evropskému dni parků, se bude konat v sobotu 18. května.
„Podíváme se na sever Křivoklátska. Projdeme se k pramenům Klíčavy, navštívíme Merkovku u Lužné a ukončíme výlet prohlídkou krušovického pivovaru," připomněla ještě Jiřina Prošková. Účastníků může být pouze omezený počet dle možnosti kapacity autobusu.