Slunná sobota přímo vybízela naši rodinu k návštěvě vodního díla Klíčava.
Přehradní nádrž Klíčava se nachází na stejnojmenném toku, v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, nedaleko obce Zbečno, asi dvacet pět kilometrů od bývalého okresníhoměsta Rakovník. Právě z důvodů těch, že se přehrada nachází v chráněné oblasti a zároveň je součástí Lánské obory, letního sídla prezidenta České republiky, je vodnínádrž dostupná pouze z hráze. Okolí lze prohlédnout právě jen a pouze z tohoto místa. Lánská obora je veřejnosti nedostupná, stejně jako okolí přehrady, kde je vstup na nízakázán a po celé přilehlé ploše oplocen a uzamčen.
Přesto, že jsme místo navštívili v pozdních odpoledních hodinách, stále bylo na její betonové hrázi živo. Krásného počasí využily desítky návštěvníků k příjemné procházce čivýletu na kole. Ti, kteří k přehradě zasazené v půvaném údolí dojedou autem, mohou svůj vůz zanechat na parkovišti pod hrází, poblíž budovy správce přehrady. Již na prvnípohled je znát, že vodní dílo je opravdu zájem veřejnosti. Vedle parkoviště je na cestě, která stoupá vzhůru ke koruně nádrže, velká moderní informační cedule, kde senávštěvník dozví vše podstatné, technické informace, kontakt na správce přehrady a některé zajímavosti týkající se nádrže Klíčava. Během naší výpravy jsme dvakrát potkali správce, který s autem projížděl po cestě vedoucí na hrázi a je vidět, že si svoje pracovní úkoly plní na jedničku.

INFORMAČNÍ panel přehradní nádrže Klíčava s informacemi pro turisty a návštěvníky, kontakty na správce.

Z historie

Účelem vybudování vodního díla bylo zásobování města Kladno a okolí pitnou vodou. V letech 1949 - 1955 zde byla v rámci takzvaných Staveb mládeže, jak se akce oficiálněnazývala, zbudována i úpravna vody s pravidelnou dodávkou od roku 1954.
Někteří starší občané jsou přímými svědky doby, kdy se stavba prováděla. Jiní si vybavují informace z vyprávění svých rodičů.
Například se dozvídáme, že zbudování přehrady na Klíčavě souviselo i se stavbou dalších přehrad, plánovaných na toku přilehlé řeky Berounky. Ke spokojenosti místníchusedlíků a jejich usilovného tlaku k výstavbě dalších přehrad nedošlo.

NA KORUNU přehrady už musíte pěšky.

Přehrada

Přehrada obsahuje a vodní hráz udrží osm a půl milionu kubíků vody. Délka koruny betonové hráze činí 175,9 metru a výška nad základy měří 50,2 metru. Celková zatopenáplocha nádrže je zhruba 70 hektarů. Součástí vodního díla na pravostranném přítoku řeky Berounky je zmíněna úpravna pitné vody s průtokem 180 litrů za vteřinu.Provozovatelem vodního díla je plzeňská firma Veolia a vodárny Kladno - Mělník (dříve s.p. Povodí Vltavy).

POHLED z hráze přehrady je nejhezčí právě v tyto slunné dny, kdy je vidět okolí přehrady daleko do krajiny v údolí. To vědí turisté, kteří přehradu hojně navštěvují po celý rok.

Turistika

Pokud se na přehradu vypravíte, pak mějte na paměti, že vodní plocha není určena k rekreaci a vodním sportům. Koupání je zakázáno. Vzhledem k účelu díla (zdroj pitnévody, pásmo hygienické ochrany 1. stupně) je také vstup zakázán. Pod hráz a k úpravně vody se dostanete po místní komunikaci, na korunu přehrady už musíte pěšky.Nedaleko přehrady vede značená cyklotrasa

VODÁRNA pod přehradou slouží k úpravě vody a pravidelně zásobuje Kladno a okolí pitnou vodou již od roku 1954.

Cyklotrasa

Trasa:
Stodůlky - Třebonice - Rudná - Unhošť - Bratronice - Běleč - Sýkořice - Zbečno - Klíčava.
Celková délka cyklotrasy je 43 kilometrů.
Trasa je nenáročná, pouze v úseku Zbečno - Sýkořice cca 5 km do kopce (zpáteční směr). Trasu je možno prodloužit na Křivoklát (přibližně 10 km) a je možné využít mnoho dalších variant v Křivoklátských lesích. Na místo je možné dostat se také od Berouna (přes Nižbor), ale trasa je podstatně náročnější.

KRÁSNÝ je pohled do Lánské obory, kam je ovšem pro běžného návštěvníka Křivoklátska vstup zakázán a to z důvodů zachování čistoty okolí zdroje pitné vody - pásma hygienické ochrany 1. stupně. Navíc se zde nachází původní zachovalá flóra i fauna.

Současnost

Informace o přehradě Klíčava je možné nalézt včetně fotogalerie například na internetové adrese http://krivoklatsko.biz/klicava/.
Podle slov starosty Zbečna Stanislava Dryjáka je nyní prioritou číslo jedna projednávání smlouvy na kanalizaci a vodu. Není jasné, zda se podaří získat dotaci z Evropské unie na zbudování přípojky z přehrady Klíčava. Téma potřeby pitné vody, kanalizací a čističek odpadních vod jsou aktuální témata také dalších obcí v okolí Klíčavy, např. Křivoklátu, Městečka, Pustovět či Velké Bukové.

V následujícím pokračování se dozvíte více o přírodních zajímavostech, o flóře a fauně v okolí, také o Lánském potoku a přítoku Klíčava, a zajímavé informace o pověsti tradující se v souvislosti s hradní zříceninou Jivno, která se nachází v ochranném pásmu Klíčavy.

pokračování příště

Deník/Michal Elznic