Krásné sobotní odpoledne nás opět vylákalo k výletu na nedaleké místo, o kterém malokterý z Rakovničanů ví, a to je překrásné místo v pohádkové krajině, zvané Merkovka, nedaleko obce Lužná.

Výlet
Vyrazili jsme tedy s rodinou směrem po červené turistické značce od křižovatky U Křížku, po cestě klesající dolů do lesa. Byli jsme zde již vícekrát, ale pokaždé je stále se na co dívat. Po chvíli jsme prošli po cestě, která je posetá stovkami odhalených kořenů a chvílemi si připadali jako v pohádce. Barvy lesa se měnily a střídaly v pronikajícím slunci. Mohutné, historií poznamenané stromy, střídaly mladší kolegy. Mnoho stromů vykazuje již sešlost, ale byly zachovány asi právě pro svůj věk. Ještě před železničním viaduktem na přilehlé stráni jsme našli jeden z památných buků lesních, které jsou poblíž tohoto místa označeny jako památné celkem tři. Poté jsme se vydali několik set metrů úzkou pěšinou, vedoucí k prameni, po několika minutách jsme došli na Merkovku.

Merkovka
Merkovka je kouzelná a zachovalá, je z ní cítit klid a pohoda. A také kus historie. Díky železité vodě je koryto tekoucí od pramene do tůňky výrazně zabarvené "rzí". Tůňka je průzračná a vdechuje místu klid a odpočinek. Voda je po ochutnání lahodná s výraznou železitou příchutí.
Pro její léčebné účinky a ryzí čistotu je voda oblíbená především mezi místními obyvateli, kteří si toto místo považují a jak se patří udržují.
Musíme pochválit pracovníky lesní správy, kteří se o toto místo s láskou starají a je vidět, že místo je opravdu udržované a poskytuje návštěvníkovi potřebné informace. Nakonec skvěle provedená informační tabule o tom říká vše. Cestou jsme potkali několik návštěvníků, kteří si v této roční době naplánovali hezkou vycházku stejně, jako my. Nezávisle na sobě potkáváme dvě osoby s označením Ochránce přírody, což také svědčí o mnohém, jak je místo ceněné a považované mezi lidmi. Bohužel, najdou se tací, kteří si místa tolik neváží. Pohled na tábořiště, které vzniklo na kraji vodní tůňky, nám bohužel neudělal velkou radost, obdobně, jako určitě mnoha dalším náštěvníkům tohoto kouzelného místa. Myslím, že si lidé přestávají vážit takových významných míst, kterých na Rakovnicku není právě mnoho a je jen krůček k devastaci a to by byla velká škoda.
Byli bychom rádi, pokud by se takové místo zachovalo i pro budoucí generace ve stavu, v jakém je dnes. Právě o to jde asi i ochráncům, které jsme na Merkovce potkali a také občanům obce Lužná a mnoha dalším lidem, kteří k jejímu významnému výročí plánují její zviditelnění formou vydání brožury a plánovaných kulturně-společenských akcí.

Trasovník
Než dojdete od lesní křižovatky U Křížku, vedoucí směrem na Lužnou, kde musíte na okraji lesa zaparkovat auto, pokud nepřijedete vlakem do Lužné a nevyrazíte z nádraží pěšky po modré turistické značce, půjdete lesem po červené turistické značce starou cestou a dostanete se na místo, kde můžete obdivovat úchvatnou přírodní scenérii, jež vynikne především, pokud je hezké sluneční počasí. Přestože je zimní období, příroda hraje všemi barvami a navozuje uklidňující dojem volnosti.

Historie pramene
V roce 1808 byl pramen objeven a to nedaleko Horácké Lísy, prakticky nedaleko hranice Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Prameniště zvané Merklovka nebo častěji Merkovka 2,5 km východně od železniční stanice Lužná. V roce 1808 ve zdejších lesích objevil adjunkt Jiljí Merkl železitý pramen minerální vody, později nazývaný Pramen sv. Jiljí nebo Merklův pramen.
Se svolením Fürstenberků (majitelů panství) byla železitouhličitá voda využívána lázeňsky, nad pramenem byla postavena budova a léčili se zde knížecí úředníci. Lázenští hosté bývali ubytováni v hotelu Lebeda v Lužné, na léčebné kůry na Merkovku jezdili v kočárech nebo chodili pěšky. Vedle lázní byla později postavena hájovna, zde se lázeňští hosté stravovali. Samotné lázně zanikly patrně před první světovou válkou, Merkovka dál sloužila jako výletní místo. Pořádaly se zde koncerty, poslední snad v roce 1948 nebo 1949. Potom objekty chátraly, počátkem sedmdesátých let minulého století byly hájovna i lázeňská budova zbořeny. Z bývalých lázní zůstal pouze pramen a zchátralá kaplička. Dnes je nad pramenem dřevěná půlkruhová kaplička, kterou spravují Lesy České republiky.
Okolo Merkovky vede turistická stezka na Louštín, u kapličky je vybudováno posezení a orientační tabule. Asi 2 km východně od Merkovky se nachází významná přírodní rezervace Prameny Klíčavy.

Pokračování o pramenech někdy příště.

DENÍK/ Michal Elznic