Předchozí článek pojednával o našem rodinném výletu na Krtské skály. Cyklus o turistických stezkách a výletech v okolí Jesenice na Rakovnicku pokračuje naším rodinným výletem z obce Krty směrem do nedaleké malebné obce Petrohrad.


Výlet
Nyní se dostávám k výletu, který jsme si naplánovali jako další z možných pobytů v přírodě.
Náš výlet začínáme v místě, které jsme popisovali minule, a to v místě zvaném Krtské skály, nedaleko obce Krty. Vydáváme se směrem na jih od obce po polní cestě, po modré turistické značce, která vede starou alejí k místu zvanému U Můstku. Procházka alejí je příjemná, pomalu přicházíme k rozcestníku a dále již půjdeme po červené. Odtud již vede cesta s červenou turistickou značkou ve stoupání směrem na Petrohrad okolo půvabného místa, kterým je Stebenský rybník a okolí, poblíž kterého se nacházejí rekreační stavení na malebném místě nedaleko lesa. Poté začínáme stoupat po kamenité cestě směrem do kopce, z jehož vrcholu je vidět nádherné panorama vodní plochy rybníka a jeho okolí. Cesta je kamenná a je přerušovaná starým oplocením z kamene a kopíruje jakousi starodávnou cestu nebo plot. V lese se nachází krásný přírodní útvar, opět z kamene.


Kameny mizí
Cestou míjíme velmi zajímavé přírodní úkazy, opět spousty kamenů, které kdysi lemovaly cestu. Bohužel, v současnosti díky vandalům a lidím, kteří si nepovažují krásy přírody, jsou mnohé z kamenů již vyrabovány a odvezeny jako rekvizity na zahrady, do obydlí či k dalšímu zpracování. Zajímavé je, že se nejedná pouze o jednotlivé kameny, ale také o kvádry vážící i několik tun. Tyto předměty se vytrácejí nejen z přilehlých komunikací a cest, ale také z lesa, zbývá po nich většinou jen „díra“ v zemi.
Tímto bych rád apeloval na všechny ochránce přírody a aktivisty, abychom dokázali ochránit tyto celky a historické přírodní zajímavosti, musíme se obracet na příslušné správní orgány a státní instituce, aby tyto řádně zajistily ochranu těchto jedinečných a neopakovatelných skvostů, které Jesenicko má.


Historie
Ještě jednou se opět vrátím k základní informaci o historii Jesenické oblasti, dnes spadající do Jesenické pahorkatiny, která byla osídlena až v mladší době kamenné, takzvaném neolitu, v době, kdy se z pravěkého člověka živícího se lovem a sběrem, stával zemědělec. Svědčí o tom mnohé nálezy jak kostrových hrobů s milodary, kamenných nástrojů, nádob z kultury lidu s lineární keramikou staré téměř 7000 let. Za zmínku jistě stojí také tzv.
únětická kultura. Na sklonku konce doby bronzové a počátkem doby železné byla krajina ovlivněna především Kelty, národa, který se díky blízkosti antického civilizovaného světa na jihu Evropy vynořil z anonymity. Některé zajímavé nálezy jako např. bronzové nástroje, jantar, tenkostěnná keramika či původní platidla, tzv. skleněné kroužky (nález tzv. Tleského pokladu z počátku 14. století) a mnohé další zajímavosti hledejte přímo v jesenickém muzeu, kde najdete spousty takovýchto exponátů a informací o nich. Následuje doba římská již v prvních pětistech letech našeho letopočtu, kdy se germánské kmeny, které vystřídaly Kelty, stýkaly s kulturou římského imperia. Nejcennějším hmotným dokladem je kompletní výbava římského žárového hrobu obsahujícího popelnici, sponu, pinzetu nebo stříbrný denár Antonia Pia z římského sídliště v Kolešovicích. Po příchodu Slovanů následují ještě nálezy mladší a to z doby hradištní okolo osmého století našeho letopočtu v četném množství po celém okolí. Jedná se především o zlomky keramiky z Jesenice, Oráčova, Blatna či z Petrohradu.

Ve středověku při velké kolonizaci v 11. a 12. století, jejímž nositelem je české etnikum, vzniká většina vsí, okolo kterých začínají kolem 13. století vznikat hrady a tvrze, sídla místních feudálů, kteří žili stejným životem jako rolníci. V roce 1358 tak založil Petr z Janovic hrad Petrohrad. Většina těchto opevněných míst zanikla v důsledku centralizace dominií ještě před husitskou revolucí. Pouze část z nich zůstala a byla přebudována v zámky tak, jako v případě Petrohradu. Dějiny obce jsou spjaty s majiteli hradu Petršpurk. Petrohrad původně, jak jsem se již zmínil, postupně vlastnili páni z Janovic (Petr postavil hrad, po němž má obec jméno), páni z Guttenšteina, rod Libštejnských z Kolowrat a od roku 1622 do roku 1918 Černínové, kteří sídlili v Petrohradě až do roku 1945. Spojením obcí Chlumčany a Petrohrad (Petršpurk) vzniká v roce 1895 nová obec pod názvem Petrohrad.

Památky
V Petrohradě se nachází řada turistických zajímavostí, jako jsou např. zříceniny Petršpurku, kaple Všech svatých v blízkosti zřícenin hradu s nádherným výhledem na obec a blízké i daleké okolí, zachovalý zámek, kde se v současné době nachází léčebna nemocných, dále stojí za zmínku budova pivovaru, projektovaná Josefem Zítkem, sochy sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Wolfganga, památné duby a Státní přírodní rezervace Háj Petra Bezruče.

Trasovník
Do Petrohradu je možné dostat se autem po karlovarské silnici, kde odbočíte v Černčicích, vlakem směr Plzeň - Blatno - Žatec, vystoupíte na zastávce Petrohrad nedaleko obce Černčice. Dalšími možnostmi jsou turistické trasy vedoucí okruhem z Jesenice po zelené a následně modré, která navazuje na červenou anebo přímo z Jesenice směrem na jihozápad po značce žluté. Přesto, že se jedná o pěší turistickou trasu, jelikož trasa je poměrně náročná, lze využít také kolo, což přivítají cyklisté. Upozorňuji ale opět, že se jedná o trasu dosti náročnou a je potřeba s tím počítat. Všechny tyto možnosti jsou výhodné tím, že se nejedná o veliké vzdálenosti, ale vždy pouze o několik kilometrů. Nejpůvabnější je samozřejmě trasa pěší, o čem se můžete sami přesvědčit, pokud toto místo navštívíte.

Výlet 2. část
Dostáváme se na polní cestu, která dále vede opět přírodní scenérií skládající se z všudepřítomných kamenů v lese až k asfaltové silnici vedoucí k Petrohradu a to směrem k nedaleké kapličce. V okolí se nachází ohradníkem oplocený pozemek sloužící jako výběh pro dobytek. Procházíme kolem významného památného stromu, starého hřbitova, který je umístěný v sousedství skalního masívu a dostáváme se kolem překrásného parku k přilehlému zámku.
Po prohlídce okolí zámku se vydáváme směrem ke zřícenině starého hradu Petršpurk, dnes Petrohrad. Navštívíme jej a zároveň procházíme kolem kaple Všech svatých s překrásným výhledem do krajiny. Cestou zpět obdivujeme kamenné bloky, jámy a jeskyňku v jednom z bloků. Vzhledem k pozdní době se vracíme kolem těchto útvarů zpět na cestu, která nás vede zpět. Upozorňuji, že se nacházíte v přírodně chráněné lokalitě, rozdělávání ohně, kouření, odhazování odpadků či poškozování předmětů je samozřejmě zakázáno.
Vřele doporučuji navštívit toto místo k načerpání nové energie, která na vás dýchá z každého kouta.

Příště společně mimo jiné navštívíme místo zvané Bedlno nedaleko Jesenice.

DENÍK/ Michal Elznic