Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu v předpokládané hodnotě čtyři sta tisíc korun včetně DPH. S výměnou oken se počítá v dubnu nebo květnu příštího roku. Lhůta pro podání nabídek skončila právě dnes. Hodnotícím kritériem byla nejnižší cenová nabídka bez DPH.

Odbor investic navrhuje zveřejnit žádost o cenovou poptávku předmětné veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku na Profilu zadavatele, a k předložení cenové nabídky přímo vyzvat 6 společností.